Stanovisko ke krokům organizačního výboru v záležitosti dvou českých občanů zadržených na Kubě

Jiří Payne 18.1.2001

Těžko můžeme vyzývat jiné země k bojkotu meziparlamentní konference, když sami jsme se k neúčasti postavili rozpačitě.

Organizační výbor jednání o návrhu zahraničního výboru odložil!

Česká strana nemá téměř žádné nástroje, jak dvěma vězňům na Kubě pomoci. Bilaterální vztahy mezi Kubou a ČR nejsou dobré, takže zhoršení kubánské straně nevadí. Jediný prostředek je nátlak mezinárodní veřejnosti. Za nejsilnější prostředek mohla posloužit neúčast naše a hlavně dalších zemí, na konferenci MPU. Signál vůči zahraničí, tak jak navrhl zahraniční výbor, však organizační výbor dnes odmítl vyslat.

Organizační výbor si vybral z usnesení zahraničního výboru pouze druhou část, totiž vyslání zvláštní vysoce postavené (vedené místopředsedkyní) delegace na Kubu. Takových delegací vysíláme za rok jen několik.

Představa, že tato delegace napomůže řešení je z několika důvodů neoprávněná.

1. Je založena na představě, že kubánský parlament má stejné postavení a stejnou váhu, jako parlamenty demokratických zemí, že má reálný vliv na politiku země, že může ovlivnit dodržování lidských práv na Kubě. Není tomu tak.
2. Kdyby k nám přijela nějaká poslanecká delegace intervenovat za kohokoli, kdo byl obviněn, musela by slyšet jedinou odpověď: v demokratické zemi parlament nezasahuje do soudního řízení či vyšetřování.
3. Partnerem delegace bude opět parlament, resp. jeho místopředseda. Ten během jednání zcela určitě vyjádří potěšení na tím, že i za takto vyhrocených okolností se naše vzájemné přátelské vztahy úspěšně rozvíjejí. Nezapomene zdůraznit, že příjezd oficiální delegace je kubánskou stranou vnímán jako potvrzení správnosti filosofie, na níž je kubánský stát založen, že je vnímán jako potvrzení správnosti kroků kubánské justice vůči dvěma přestupníkům zákona a že zákon musí být dodržen. Známe taktickou „fintu“, kdy partner hned v úvodu oznámí, že má jen omezený čas a pak spustí monolog, kterým veškerý čas vyplní. Před rozloučením konstatuje, jak jsme si porozuměli.
4. Vzpomeňme si na to, jaké pocity jsme měli, když přijížděli představitelé demokratických zemí a bylo nám předkládáno, že tím se potvrzuje teorie o správnosti naší ideologie, že to je ocenění úspěchů socialismu.
5. Předpokládám, že česká spanilá jízda se nepokusí setkat s kubánskou opozicí (jednak ze strachu, jednak aby nezkomplikovali situaci). Tím snadněji bude možné interpretovat vůči světu jejich návštěvu jako potvrzení správnosti postupu kubánského režimu.
6. Když dosavadní nóty českého ministerstva byly označeny kubánskou stranou za arogantní, bude se muset naše delegace v režii českých komunistů chovat velmi „podlézavě“. Tím nepřímo potvrdí teorii, že přijela posvětit kroky kubánské justice.
7. Kubánská strana využije přítomnosti delegace k vyvolání zmatků a nejasností na naší straně. Určité informace předá některým členům delegace (například poslanci Ransdorfovi). Zatímco naše ministerstvo zahraničí se bude snažit získat oficiální odpovědi na naše legitimní otázky, kubánská strana bude argumentovat, že již odpověděla prostřednictvím poslance Ransdorfa. (K dnešnímu dni narážíme na stejný scénář: ministerstvo nemá odpověď, ale Ransdorf ano).

Rozhodnutí organizačního výboru ze dne 18. 1. 2001 považuji za neprozíravé, znamená, že nevyužíváme ty prostředky, které mohou vést k řešení, a podnikáme kroky, které mohou přinést zbytečné oslabení našich pozic. Sněmovna tím také snímá odpovědnost z výkonné moci a sama tím přejímá výkonné pravomoci.

Pro informaci: Zahraniční výbor přijal 17. ledna toto usnesení:

Zahraniční výbor:
I. doporučuje organizačnímu výboru pozastavit souhlas s účastí členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 105. Statutární konferenci Meziparlamentní unie, která se koná v termínu 31. 3. -7. 4. 2001.
II. doporučuje organizačnímu výboru, aby v případě potřeby připravil vyslání pětičlenné delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR složené ze zástupců všech poslaneckých klubů na Kubu.