Radarová iniciativa

Radarová iniciativa spočívala v dopisu presidentu republiky Václavu Havlovi, kterým jsem mu navrhnul, abychom řešili bezpečnostní rizika České republiky prohloubenou bilaterální spoluprací s USA, která by zahrnovala umístění radaru jako součásti komplexní protiraketové obrany na našem území. Přílohou dopisu byla studie, popisující, jaká jsou rizika a jak obranný protiraketový systém funguje. Některé podrobnosti o fungování protiraketového systému jsem shromáždil na základě celosvětové studie otevřených zdrojů k tomuto tématu a na základě vlastních výpočtů. Kopii návrhu jsem zaslal všem ambasádám členských států NATO a české vládě. 

Kdysi počátkem devadesátých let se nás někdo ptal, jaká je autorita našeho zahraničního výboru. Členové výboru vyjmenovávali v podstatě ústavní kompetence. Tazatel tedy otázku upřesnil: Můžete uvést příklad, že by zahraniční výbor ovlivnil českou zahraniční politiku? Měli jsme tehdy jen jeden takový případ, požádali jsme totiž, aby ministerstvo připravilo smlouvu o volném obchodu se Slovinskem. Smlouva byla později podepsána a vedla k rozšíření Visegrádské spolupráce i na další středoevropské země. Naučili jsme se přemýšlet samostatně o zahraniční politice.

Myšlenka zapojení do protiraketové obrany byla mou vlastní invencí, prokazatelně se před tím nikde tato myšlenka neobjevila. Připadalo mi, že koncepční dokumenty k naší zahraniční a bezpečnostní politice jakož i podobné dokumenty Evropské unie sice uvádějí jako hlavní riziko útok balistickou raketou, ale že toto riziko naprosto ignorují. Tento stav trvá do značné míry dodnes. Hledal jsem, jak toto riziko vyřešit. Objednal jsem si tehdy celosvětovou studii, co se o protiraketové obraně ví a jak funguje, jako fyzik jsem se pokusil prostudovat alespoň částečně parametry celého systému a přišel jsem s iniciativou, že by umístění radaru na našem území umožnilo efektivní fungování systému i nad evropským kontinentem. Uvažoval jsem o umístění základny pro odpalování interceptorů v Polsku, mezi oběma body musí být z technických důvodů odstup stovek kilometrů a český politik nemůže něco takového navrhovat jinému státu, byl jsem si však jist, že Američané dojdou ke stejnému závěru. Mohu odpřisáhnout, že se nikde před publikováním Raketové iniciativy myšlenka umístit do střední Evropy radar neobjevila, protože jsem měl tehdy intenzivní komunikaci i s představiteli ozbrojených sil v USA, jsem si jist, že ani v jejich úvahách nikdy tato myšlenka nebyla. O své iniciativě jsem s nikým ani na diplomatické úrovni nehovořil. Věděl jsem, že jako opoziční politik musím návrh předložit tak, aby byl i pro vládu Miloše zemana naprostým překvapením. První, kdo o návrhu věděl těsně před zveřejněním, byl můj syn Šimon, kterého jsem požádal, aby mi vytvořil počítačovou animaci znázorňující funkci systému. 

Na internetu se nepřesně píše, že jsem umístění radaru podpořil. Není to pravda. Já jsem ho vymyslel. Také jsem zaznamenal v médiích výrok Alexandra Vondry, když se pokoušel tvrdit, že to byl jeho nápad. Vždycky jsem si myslel, že pravicový politik nekrade a že nekrade ani myšlenky, škoda, že to neplatí o Vondrovi. K mé  iniciativě se připojil až po několika letech. Stejně tak odmítám tvrzení, že šlo o americkou iniciativu.

Naopak mohu konstatovat, že Václav Havel byl první, kdo můj návrh bezprostředně po zveřejnění veřejně podpořil. 

V USA můj návrh asi tři roky přezkoumávali a nakonec se stal součástí americké politiky. Byla sjednána smlouva, která měla spolupráci umožnit. Pro Českou republiku by to znamenalo dostat se mezi prvními k informacím o celosvětové bezpečnosti. Bylo to podruhé, co jsem významně ovlivnil americkou politiku (poprvé to byl návrh, abychom zajistili naší bezpečnost prostřednictvím NATO, který jsme iniciovali společně s Pavlem Bratinkou a Danielem Kroupou v září 1990, tedy v době našeho plnohodnotného členství ve Varšavském paktu, to však nebyla moje myšlenka, byla to odvážná odpověď na dokumenty Charty 77, která vstup do NATO zásadně odmítala.).

Myšlenku nakonec totálně pokazila Topolánkova vláda, předseda vlády Topolánek se nikdy neseznámil s tím, jak protiraketová obrana funguje, nikdy nevystoupil v médiích na soustředěnou obhajobu návrhu, pověřil nepříliš kompetentní osoby, aby se o projekt starali, smlouvu stáhnul z parlamentního jednání, místo, aby jí prosadil… Významný podíl na tom má i Karel Schwarzenberg, který nesmyslně prohlásil, že nás má radar chránit před Ruskými raketami. Z fyzikálního hlediska je to naprostý nesmysl, ale nahrál tím ruské propagandě, která se snažila návrh zlikvidovat. Rusko pak přišlo s tvrzením, že by tím byla narušena globální rovnováha, což je fyzikálně-technicky také nesmysl, obě jaderné mocnosti na sebe mířily raketami přes Pacifik, protože je to kratší, a ne přes Atlantik. Zároveň by útočná raketa měla v době přeletu nad Evropou přibližně dvanáctiminutový náskok před interceptorem, který by technicky útočnou raketu nad Pacifikem vůbec nemohl dohonit. Topolánek nedokázal vznést ani jediný argument proti tvrzení, že radar by byl prvním cílem pro nějakého útočníka. Spletl si tehdy radary sledující letecký provoz, které skutečně jsou obvykle snadným cílem prvního úderu, protože nepřetržitě vysílají paprsek, s tímto protiraketovým radarem, který by se spínal na několik  minut pouze v okamžiku, kdy už je útočná raketa směřující do Evropy na cestě. Na vypnutý radar se naopak míří velmi špatně a z vojenského hlediska to nedává žádný smysl – útočník přece ví, že musí zároveň odpálit násobně více útočných raket, než kolik má obrana interceptorů,  má-li takový počet raket, je pro něj radar naprosto nezajímavý. Protiraketová obrana chrání pouze proti raketám, které se dostanou do ruky teroristům, zlotřilým státům, případně proti omylem odpálené raketě. Setkal jsem se dokonce s tím, jak představitel Topolánkovy vlády nadával shromáždění zástupců dotčených obcí. To pak Topolánek nemohl počítat s podporou návrhu v Parlamentu. Podepsaná smlouva nebyla ratifikována na české straně a nakonec byl návrh smlouvy americkou stranou stažen. Vysoké riziko pro Českou republiku však nadále trvá. 

Hrozí nám zásah balistickou raketou? Radarová iniciativa 13.6.2000
Dopis presidentu republiky Václavu Havlovi  13.6.2000
Češi opět na křižovatce dějin 11.8.2006
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice 8.7.2008

 

 

Radarová iniciativa