Počínal jsem si jako velký pomatenec

183538_clanok_foto_347

Král David za mlada

24.3.2011

Počínal jsem si jako velký pomatenec, řekl král David, poté, co uspořádal sčítání lidu. Mnozí uvádějí nejrůznější argumenty, co na sčítání praví Bible?
Stalo se před dávnými věky. Přesněji za biblického krále Davida asi tak před třemi tisíci lety. Král David poručil Jóabovi: „Spočítejte lid, chci znát počet lidu.“ Na jiném místě se píše, že toto rozhodnutí vnuknul Davidovi Satan. Joáb namítnul: „Nechť Bůh rozmnoží lid, jak chce, kéž to král na vlastní oči vidí, ale proč král, můj pán, o sčítání tak stojí?“ Královo rozhodnutí však bylo nezvratné. Joáb sečetl lid, trvalo mu to devět měsíců a dvacet dnů, pak přinesl králi výsledky. Král David měl výčitky svědomí, že dal lid sečíst. Volal k Bohu: „Velmi jsem zhřešil, že jsem dal lid sečíst. Sejmi vinu ze svého služebníka. Počínal jsem si jako velký pomatenec.“ Přesto za sčítání lidu postihnul celou zemi trest. Nastala morová epidemie, která zahubila desítky tisíc obyvatel. Trest překvapivě dopadnul na ty, kdo se nechali sečíst, nepostihnul toho, kdo si sčítání objednal. Každopádně sečtená čísla byla králi Davidovi po morové ráně k ničemu. (podrobnosti 2S24) Král David padnul tváří k zemi a volal k Bohu: „Což jsem sčítání lidu nenařídil já sám? Já jsem zhřešil, já jsem se dopustil takového zla. Co učinili tito lidé? Potrestej mne a moji rodinu!“

Netroufám si přímočaře aplikovat dávné příběhy na současnost, je to jen shoda okolností, že po sečtení výsledků z minulého sčítání přišly povodně, které zničily tolik domů, že předtím možná nemělo smysl je sčítat.

Vidím však jeden podstatný rozdíl oproti králi Davidovi: vzpomínám si, jak se pražští radní z dozorčí rady odpovědné za stav metra vykrucovali, že za nic nemohou. Po dvou letech vyšetřování magistrát konstatoval, že škodu způsobila velká voda a nikoli páni radní, takže nemuseli nic zaplatit.

Jiné sčítání lidu a majetková přiznání v Bibli prováděl z nařízení římského císaře Augusta v Sýrii Quirinius a v Judsku Herodes. Nepřekvapuje, že Ježíš, narozený právě ve dnech sčítání lidu, Herodově evidenci uniknul, takže Herodes přistoupil k plošné genocidě a nechal vyvraždit všechny děti jeho stáří, zatímco Ježíš v té době pobýval v zahraničí, snad na dovolené, v Egyptě.

Troufám si učinit jen jeden dílčí závěr: historie, nebo chcete-li příroda, je natolik jízlivá, že naše snahy o sčítání zpravidla nepřinesou očekávanou jistotu. Zpravidla to odnesou a zaplatí ti, kdo se nechali sečíst. Často se při tom ukáže morální zdatnost politiků, či jejich zbabělost.