Jiří Payne

Aktuálně

Digitalizace za každou cenu a nikdy jinak

11.4.2024

Není pravda, že digitalizace sama o sobě je za všech okolností efektivní.

 

Stát nás po Orwellovsku nutí k digitalizaci. Přikazuje, že každý občan musí mít počítač. Místo papírových dokladů poskytuje občanům stále více jen digitální dokumenty, které po několika měsících přestanou platit kvůli expiraci podpisového certifikátu, a dokonce z počítače bez stopy zmizí.

Pokud nám řekněme nějaké soudní rozhodnutí vztahující se k nemovitosti na papíře, použijí ho v dědickém řízení mí potomci, najdou ho v mém pracovním stole a bude platné. Když ho ale budu mít jen v počítači a nepozorovaně zmizí, budou moji potomci potřebovat platnou kopii a je zcela oprávněným požadavkem, aby jim stát kopii vystavil zdarma. Jinak je digitalizace krokem zpátky, svět papírových dokumentů byl prostě lepší. Je pochopitelné, že za vyhotovení náhradního papírového dokumentu musel občan zaplatit, měl si papírový doklad lépe uschovat. Pokud ale dokument přestal platit vinou státu, je povinností státu poskytnout náhradní dokument zdarma.

Myslí-li to stát s digitalizací vážně, musí navždy zdarma poskytovat stejný digitální dokument. A musí být schopen dělat to konkrétně po dobu života asi tří generací, to je sto let.

Není možné požadovat, aby si občan za poplatek nechával vytisknout na papír to, co má vytisknout stát. V perspektivě sta let je téměř jistě pro společnost levnější některé dokumenty posílat na papíře.

Naši digitalizátoři s námi hrají potěmkinovskou hru – stát sice jakoby digitalizuje, ale ve skutečnosti jenom přenáší finanční a administrativní nároky na občany. Je to jen byrokratická šikana občanů.

Společnost takovou digitalizací chudne, obyvatelstvo musí investovat peníze do nesmyslného zhotovování papírových kopií. Stát na ně klade zbytečné administrativní povinnosti, občané ztrácejí čas a HDP to nezvýší. V mnoha případech je úspornější poslat dokument na papíře. Není pravda, že digitalizace sama o sobě je za všech okolností efektivní.

A aby stát na celé příští století zajistil uchování digitálních dokumentů, musí být všechna data uložena vícenásobně na několika místech co nejvzdálenějších od sebe a taková datová úložiště musí stát chránit stejně, jako chrání jaderné elektrárny, musí být zabezpečena tak trochu podobně, jako úložiště jaderného odpadu, mají ale obrovské energetické nároky.

Očekávám, že nám digitalizátoři předloží úplné informace o efektivitě naší digitalizace s výhledem na sto let dopředu. Náklady na datová úložiště, na jejich pravidelnou modernizaci, na administrativní obsluhu, která bude občanům poskytovat nové platné digitální dokumenty, na ochranu státních datových úložišť jak policejní, tak vojenskou.