Otázky MFD k práci v EP

 5.2.2019

Europoslanec Jiří Payne odpověděl na 3 dotazy redakce MF Dnes, která však v článku v neděli 2. února neuveřejnila plné znění.
Celé znění odpovědí:

Co se vám povedlo prosadit?
Opoziční poslanci jsou v EP diskriminováni a nemohou nic prosadit. Komise nepovažuje za potřebné odpovídat na jejich interpelace. Podařilo se mi ale například získat odpověď na můj dopis od paní komisařky Mogherini k problematice vztahu ke státu Izrael. Napsala mi, že zahraniční politika EU je v této věci jednotná a jasná: podporuje Palestince proti Izraeli. Pro někoho to může být významná informace.

V čem jste byl naopak zklamán?
Totalitní a diskriminační způsoby v Evropském parlamentu. Když jsme se pokoušeli založit evropskou politickou stranu a investovali jsme do toho peníze, čas a energii potřebnou při vyjednávání, měli jsme všechno připravené, sepsané stanovy zaregistrované u Belgického soudu, vedení EP změnilo těsně před vznikem strany pravidla tak, abychom ji založit nemohli. Takovou praxi pamatujeme například z doby, kdy u nás vládli komunisté.

Co si ze svého působení v europarlamentu budete nejvíce pamatovat?
Protože pro opozici nemá smysl vylepšovat šílené regulace, věnoval jsem se zásadnějším věcem: Jak transformovat Evropskou unii do podoby, která odstraní demokratický deficit a při tom zachová spolupráci v oblastech, které si budou státy přát. Vymyslel jsem takový postup a popsal jsem ho v publikaci ‚Jde to i jinak‘ (ke stažení také zdarma ve vydavatelství Kosmas). K této studii mám i plán prováděcích kroků, dá se to stihnout během dvou měsíců, pokud to bude nutné.