Názory bez cenzury: Ohrožuje Maďarsko hodnoty EU? TV Prima

19.9.2018

EU kritizuje Maďarsko za jeho údajné snahy poškodit unijní hodnoty. Europoslanec Jiří Payne o tom dnes diskutoval s europoslancem L. Niedermayerem (nestr. zvolený za TOP 09).

Jiří Payne v debatě mj. řekl:
„Řízení proti Maďarsku je pokrytecké. Např. podle Lisabonské smlouvy (čl. 17) se členem Komise může stát jen ten, kdo je proslulý svým Evropanstvím. Takže já nebo lidi s podobným názorem na EU – tedy současná opozice v EP – se nikdy nesmějí stát členy Komise. To je přece otevřená diskriminace!  Připomíná to článek 4 v komunistické ústavě o vedoucí úloze strany… Tady se říká, že EU bude takováhle na věky věků, a nikdy jinak. To je přece porušení všech pravidel demokracie a právního státu! A současně EU kritizuje Maďarsko, to ale v ústavě nic takového nemá. Místo toho, abychom se zabývali demokratickým deficitem EU – což je vleklý problém,a nikdo s tím nic nedělá.“

Záznam diskuse:

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nazory-bez-cenzury-ohrozuje-madarsko-hodnoty-eu-0