Musíme věřit odborníkům

1.9.2021

V dávných dobách vědci objevili antibiotika. Celý svět oněměl úžasem. Odborníci a politici se objevu chytili, zejména myšlenky, kterou někdo nadhodil, že stačí vyrábět antibiotika ve velkém a vytvoříme zdravý svět! Vyhubíme všechny bakterie! Penicilin budeme přimíchávat i do bonbonů, je to jen otázka času, kdy bude celý svět zcela zdravý!

Po čase se ukázalo, že antibiotika ztrácejí svou účinnost, bakterie si na ně zvykly. Účinnost antibiotik nám klesá rychleji, než vědci nová antibiotika vymýšlejí. Nezbývá než použití antibiotik dramaticky omezovat jen na případy naprosté nezbytnosti a daleko více poléhat na obyčejnou imunitu, která se s infekcemi dovede většinou docela dobře vypořádat – po nácviku trvajícím desítky milionů let. Je to velmi sofistikovaný obranný systém, který si ukládá informace o prodělané infekci v kostní dřeni, protože nejcitlivější prvky musí být nejlépe chráněny – mozek v lebce a imunita v kostech. A kromě toho musíme nyní vymýšlet různé acidofilní a bifidokulturní potravinové výrobky a léky, které dovedou bakterie ‚infikovat‘ – tedy vrátit – do našeho trávicího sytému, protože mají blahodárný účinek právě na imunitu.

O něco později vědci vymysleli výrobu organochloridu zvaného DDT. Celý svět se kvůli tomu vědcům klaněl. Odborníci a politikové prosadili výrobu ve velkém. Za druhé světové války si ho američtí vojáci sypali pod oděv, aby se zbavili parazitů.  Úžasný insekticid, látka spolehlivě hubící veškerý hmyz! Každý kout, kde se vyskytne škvor, posypeme práškem, a bude po problému! Vyhubíme veškerý nežádoucí hmyz! Vyhubíme vši, blechy, štěnice, … Svět bude čistší a hmyz nám nebude ničit ani zdraví, ani zemědělskou produkci a ani potraviny! Levný, velmi účinný a chemicky stálý prostředek! Když se nasype do šatníku, hubí šatní hmyz dokonce po celý rok!

V roce 1968 zakázali DDT v Maďarsku (my si toho pochopitelně tehdy moc nevšimli), v roce 1972 ho zakázali i v USA. Ukázalo se, že dříve výhoda, chemická stálost, je problém – DDT se nerozkládá desítky let. Rozpouští se v tucích a hromadí se v živých organismech. Působí neplodnost u některých druhů živočichů. Ničí vodní živočichy i v nepatrných dávkách. Pak se dokonce ukázalo, že rozpadový produkt DDT narušuje hormonální systém živých organismů, zejména funkci androgenů, a pětinásobně zvyšuje pravděpodobnost rakoviny prsu. Kromě toho nám vymírá hmyz. DDT se dodnes v některých zemích vyrábí a používá. U nás v Lubech u Klatov, kde býval sklad pesticidů, dodnes proniká do spodní vody proto se tam nesmí používat voda ze studní.

Jindy zase vědci vymysleli vedle bakelitu nové umělé hmoty, dnes jim říkáme plasty. Celý svět se klaněl vědcům! Odborníci a politici vyhlásili: Uměle vyrobené polymery nahradí porcelán, sklo i kovy! Plasty jsou pružné a snadno se zpracovávají! Jsou chemicky odolné! Bavlnu a len a vůbec všechna přírodní vlákna nahradíme syntetickými vlákny! Z plastů vyrábíme nádobí, obaly, textil, součásti strojů a dopravních prostředků, používáme je ve stavebnictví!

Ukázalo se však, že soudruzi v NDR občas udělají chybu. A nejen to. Zjišťujeme, že jsou nyní oceány zamořené obrovským množstvím mikroplastů, které vznikly rozpadem plastických materiálů, které jsme vyrobili před čtyřiceti lety. Plasty, které vyrábíme nyní, doputují do oceánů za dalších několik desítek let. Prokazatelně každý z nás zkonzumuje několik gramů plastových částic týdně. Komu se to nelíbí, může věřit, že biopotraviny údajně žádné plasty neobsahují, pokud v nich nejsou a nikdy nebyly zabaleny.

Nyní se světová propaganda klaní vědeckému objevu nového typu očkování. Odborníci a politici hrdě vykřikují: Zastavíme šíření jakéhosi viru tím, že přeočkujeme celou zeměkouli dvěma, třemi a možná ještě několika dalšími dávkami vakcíny! Výrobci jásají: je to největší byznys v dějinách lidstva! A ještě bude, protože vždycky se dá objevit nějaká nová mutace a na ní se vymyslí odpovídající nová mutace vakcíny. Média, která mají v popisu práce pochybovat, která o sobě tvrdí, že jsou hlídacím psem demokracie, radostně a nekriticky šíří očkovací propagandu. Pochybnosti jsou dokonce zakázány, cenzurují se, na sociálních sítích se rovnou mažou. I tento příspěvek bude možná smazán.

Klasické očkování je stará metoda, té můžeme důvěřovat. Jenže nyní testujeme nový typ vakcinace na celé populaci lidstva. Zlomek genetického kódu sloužícího k produkci jisté látky, kterou virus používá, zabalíme do nanočástice tuku a vstříkneme jej do krve. Protože nanočástice pocházejí buněčnými stěnami (mimochodem – pro aplikaci novičoku, aby prošel pokožkou, se používá stejná finta), dostane se zabalený genetický vzorek do buněk. Tam se tukový obal rozbalí a genetický kód se víceméně zmocní buňky a začne produkovat své bílkoviny. Pak začne reagovat imunitní systém, který vznikal desítky milionů let, a nakažené buňky téměř vždy zničí. Světová veřejnost fandí paměťovým schopnostem imunity a doufá, že imunita si informaci o takto prodělané infekci zachová co nejdéle. Jenomže zatím víme příliš málo o tom, co všechno si imunita pamatuje. Zatím víme příliš málo o tom, jak imunita funguje. Nereaguje spojitě. Ze základního rovnovážného stavu tisíců prvků se v případě potřeby skokem změní do jiného rovnovážného stavu se zvýšenou teplotou. Takových hladin excitovaných stavů je určitě celá řada na sebou. A v tomto stavu setrvá, dokud není infekce zvládnuta. Pak se zase téměř skokem vrátí do původního stavu. Chová se tak trochu podobně, jako hladiny v atomech a v atomovém jádře. Ostatně krevní skupiny docela připomínají kvantová čísla. Matematika na popis imunity se možná bude podobat tomu, co používáme v jaderné fyzice. Co když si imunitní paměť zachovává informaci nejen o typu nákazy, ale i o způsobu, jak k ní došlo. Některé nákazy jsou různě nebezpečné podle toho, zda se dostaly přímo do krve nebo jenom do trávicího traktu. Pro imunitní systém by bylo praktické umět to rozlišovat a pamatovat si to.

Naše podle odborníků geniální vakcíny dělají na imunitě takový podvod. Příroda určitě již desítky milionů let ví, že existují nanočástice. Přesto se zařídila tak, že veškerý život na zemi spočívá na pochopitelném principu, že genetický kód nesmí procházet buněčnými stěnami. Nanočástice k přenosu genetické informace prostě živá příroda nikdy nepoužívá.

Při očkování podvedený imunitní systém si řekne: „Poprvé v dějinách pozemského života se objevují případy infekce, která prochází buněčnými stěnami, ale takovým nemusím věnovat pozornost, protože to je jen neškodná vakcína.“ Nutno poznamenat, že stejný imunitní mechanismus nás chrání i proti rakovinným buňkám, které se náhle jakoby zbláznily.

Doufejme, že imunita dovede podvod s nanočásticemi od rakoviny nějak odlišovat. U osob věkem starších, které již neplánují mít potomky, je možná očkování takovouto švindl-vakcínou plně odůvodněné a nebude mít žádné další důsledky.

U osob v produktivním věku a u dětí musí vědci pokorně konstatovat, že zatím nevědí vůbec nic. Imunitu nemáme přečtenou. Důsledky se mohou projevit za desítky let. Vědci pouze statisticky zaznamenávají různé výsledky očkování. Zato odborníci a politici pro vyhodnocení, aniž by k tomu byly pádné důvody, používají stejnou statistiku, která byla vytvořena pro klasické ne-nanočásticové očkování.

Odborníci a politici tvrdí, že už s jistotou vědí, že podvod s nanočásticemi je bezvadný nápad a že soudruzi neudělali žádnou chybu.

Hlavně musíte všichni věřit odborníkům!