Dopis presidentu republiky Václavu Havlovi

Image1[1]c.gif (7197 bytes)

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Dr Jiří T. Payne

Místopředseda zahraničního výboru
Vedoucí stálé delegace PČR do PS NATO
Sněmovní 4
118 26 Praha Malá Strana

V Praze dne 13. června 2000

Vážený pane presidente,

dovolte, abych se na Vás obrátil jako na vrchního velitele ozbrojených sil České republiky s následujícím podnětem.

Proliferace jaderných, biologických a chemických zbraní a rostoucí schopnosti (dolet, přesnost navigace) raketových nosičů – balistických střel a řízených střel s plochou dráhou letu – vytvářejí nová rizika pro členské státy NATO a mění do značné míry bezpečnostní prostředí celého světa. Světové bezpečnostní prostředí se stává stále méně předpověditelné (i zpravodajskými prostředky) a tedy i kontrolovatelné. Prostředky hromadného ničení jsou stále více dostupné nejen pro státy, ale i pro nestátní subjekty. Zvláště zřetelným důsledkem proliferace je rostoucí nebezpečí náhodného, neoprávněného nebo záměrného útoku balistickou raketou středního a dalekého doletu. Toto riziko se dotýká ve značné míře i České republiky.

V rámci aktivit Parlamentního shromáždění NATO se touto problematikou zabýváme od jara minulého roku a měli jsme možnost seznámit se s celou řadou informací dotýkajících se této problematiky. Vedou mne k závěru, že je třeba věnovat tomuto problému zvláštní pozornost.

V průběhu posledních měsíců se trochu neproporcionálně věnuje velká pozornost americkému projektu National Missile Defense (NMD), ačkoli ve skutečnosti se připravuje ucelený systém protiraketové obrany.

Vážený pane presidente,
dovolte, abych Vás požádal o projednání této problematiky v Bezpečnostní radě státu s tím, aby byly zváženy možnosti spolupráce České republiky na budování protiraketové obrany (podobně jako jiní alianční spojenci) spolu s USA a zejména, aby byla zvážena možnost nabídnout umístění příslušného radaru na území České republiky.
Jsem přesvědčen, že by to byl nejvýhodnější způsob jak vyřešit výše zmíněné riziko.

Přikládám soubor informací, které mohou osvětlit některé další podrobnosti týkající se této problematiky a rád bych Vás, pane presidente, ujistil, že jsem připraven poskytnout Vám další materiály, pokud byste o ně projevil zájem.

S přátelským pozdravem

RNDr. Jiří Payne v.r.

Vážený pan
Václav Havel
President republiky
Pražský hrad

 

Na vědomí:
Miloš Zeman, předseda vlády
Vladimír Špidla, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Jan Kavan, místopředseda vlády a ministr zahraničí
Pavel Mertlík, místopředseda vlády a ministr financí
Vladimír Vetchý, ministr obrany
Stanislav Gross, ministr vnitra
Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR
Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu
Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů
Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny
Libuše Benešová, předsedkyně Senátu
Lubomír Zaorálek, předseda ZAV PSP
Petr Nečas, předseda VOB PSP
Michael Žantovský, předseda VZVOB SP