Babiš na lidi zvysoka …

16.1.2023

Poslanec Andrej Babiš nepřetržitě kritizuje vládu, že nic nedělá pro lidi. Nějak špatně četl Ústavu.  Vláda totiž slibuje věrnost České republice, nikoli lidem (čl. 69 odst. 2). Zato poslanci a senátoři skládají kromě věrnosti České republice také slib, že budou vykonávat svůj mandát v zájmu lidí (čl. 23 odst. 3). Jestli chce pan poslanec Babiš dělat něco pro lidi, pak k tomu měl nejlepší příležitost právě a jedině v poslanecké funkci.

Vysvětlení je prosté. Zájmy voličů jsou velmi rozdílné. Ke každé skupině občanů a jejich zájmům vždy existuje jiná část obyvatel, která má zájmy protichůdné. Ústava počítá s tím, že ve Sněmovně dochází k jednání právě o tom, co občané potřebují, že poslanci nalézají přijatelné kompromisy, které všechny zájmy uvádějí do rovnováhy. Vládě a lidem mají být na základě výsledku hlasování předkládány prodiskutované kompromisy.

Poslanec se má účastnit nejposvátnější parlamentní činnosti, jíž je diskuse, může psát a předkládat návrhy zákonů, může se občanů zastat formou interpelací, má povinnost účastnit se hlasování a při hlasování má rozhodovat právě v zájmu lidí, nikoli ve svém zájmu. Ústava říká, že musí hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Předpokládá totiž, že poslanec svědomí má.

Pokud tedy poslanec Babiš chce opravdu něco dělat pro lidi, pak k tomu má právě nyní ve Sněmovně jako poslanec nejlepší příležitost, jakou kdy měl.

Podívejme se, co poslanec A. Babiš skutečně pro lidi dělá. Podívejme se na detailní přehled účasti poslance Andreje Babiše na hlasování ve Sněmovně v tomto volebním období. To je jeho povinnost.

Má pouze 13% účast na jednáních. To je tak málo, že nemůže mít přehled, co se projednalo a o čem se jedná, nemá ani ponětí, co vláda dělá. Když do nekonečna opakuje, že vláda „nic nedělá pro lidi“, musíme se ptát, jak to ví? Proč nepřináší konkrétní návrhy do parlamentní diskuse?

V příloze uvádím tabulku účasti pana poslance Babiše na hlasování. V Parlamentu se totiž přesně zaznamenává, kterých hlasování se každý poslanec zúčastnil, jak hlasoval a v kolik to bylo hodin. Ze 113 jednacích ‚směn‘ má pan poslanec Andrej Babiš 98 absencí! Koho by nevyhodili, když v práci 7 krát častěji chybí, než pracuje. A když už do práce přijde, pracuje jen po dobu minut. Patnáct neomluvených absencí za rok! Tak vypadá Babišova práce „pro lidi“? 

Česká Ústava koncipuje Sněmovnu jako kontinentální parlament, těžiště práce je tedy ve výborech. Proto k absencím na hlasování ve Sněmovně musíme ještě připočíst absence na jednáních výborů. Řadový opoziční poslanec Andrej Babiš jako první za posledních 33 let odmítl zařazení do jakéhokoliv výboru, takže oproti všem ostatním poslancům má ještě navíc 100% neúčast na jednáních výboru. Jinak řečeno, pan poslanec Andrej Babiš odmítá pracovat pro lidi, odmítá plnit své pracovní povinnosti!

Abychom si udělali představu, jak důležitá je práce, kterou pan poslanec Babiš odmítá, uveďme si nějaké příklady projednávaných zákonů, kterých se nezúčastnil. Pochopíme, proč nemáme ani tušení, co si o následujících problémech pan poslanec Babiš myslí, jaké řešení navrhuje a co prosazuje.

Tak například se nezúčastnil hlasování o podpoře sportu. Vážení sportovci, mějte to na paměti! Panu poslanci Babišovi na vás nezáleží!

Nezúčastnil se ani jednání o státní sociální podpoře, o důchodovém pojištění, o ochraně veřejného zdraví, o léčivech, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o jednorázovém příspěvku na dítě. Vážení důchodci, rodiče, zdravotníci, nemocní a sociálně potřební, mějte na paměti, že panu poslanci Babišovi na vás nezáleží!

Nezúčastnil se ani projednávání zákona o pedagogických pracovnících a rovněž absentoval při jednání o opatřeních v oblasti školství.  Vážení pedagogové a pedagogičtí pracovníci, mějte na paměti, že Babišovi na vás nezáleží!

Poslanec Babiš chyběl při také projednávání energetického zákona. Vážení občané, kteří máte potíže se splácením faktur, pamatujte si, že mu na vás nezáleží!

Říká se, že rozpočet je nejdůležitější zákon. Nebyl přítomen na projednávání novely rozpočtu na rok 2022 a omluvil se i při projednávání rozpočtu na rok 2023. Takže ani na rozpočtu mu nezáleží!

Nezúčastnil se ani jednání o veřejných zakázkách a o spotřebních daních. To je u ekonoma překvapivé!

Někdo by mohl předpokládat, že když sám sebe nazývá „manažerem“ se zkušenostmi v zahraničním obchodu, že ho bude zajímat novelizace zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Nezajímá! Ani na projednávání zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nebyl.  Milí exportéři, pamatujte, že mu nezáleží ani na exportu!

Když se projednával návrh týkající se zemědělství, nejenom že nebyl přítomen, ale ani se neomluvil. Vážení zemědělci, pamatujte si prosím dobře, že mu na zemědělství a na vás nezáleží!

Jako prezidentský kandidát se ani nezúčastnil projednávání návrhu o zvláštním způsobu hlasování při prezidentských volbách. Každému je jasné, že poslanci Babišovi ani na prezidentských volbách nezáleží! 

Pan poslanec Babiš o sobě prohlašuje, že je diplomat. Nikdy diplomatem nebyl a je na první pohled zřejmé, že ani v obecnějším hovorovém smyslu neoplývá diplomatickým stylem jednání. Ovšem u někoho, kdo se chce považovat za diplomata, je s podivem, že nepřišel ani na jedno jediné projednávání mezinárodních smluv, a bylo jich na pořadu více než tucet.

Možná by mohl někdo pochopit, že poslanec Babiš chyběl právě při projednávání zákona o Antarktidě. Pro mnohé občany letos v zimě totiž není problémem, ačkoliv Česká republika má i zde svoje zájmy. Mějte na paměti, že ani o české zájmy poslanci Babišovi nejde!

Milí přátelé, když vám pan poslanec Babiš v rámci své kandidatury vykládá, co všechno dělá pro lidi, a jak jeho protikandidát nedělá nic, mějte na paměti, že vám pan poslanec Babiš lže. A jestli chce něco pro lidi dělat, měl by zůstat poslancem a začít chodit do práce.

Poznámky:
1. Některé dny jsou zdvojené, protože se ten den konaly různé schůze.
2. Pokud je některý den délka účasti 0 minut, vůbec se žádného hlasování nezúčastnil.
3. Údaj v minutách je vypočten z veřejně dostupných Parlamentních záznamů jako interval mezi prvním a posledním hlasováním.
4. Často se při odchodu neodhlásil, takže v počítačovém systému to vypadá, jakoby byl přítomen, ale nehlasoval. Zpravidla je to jen jedenkrát, protože při následujícím hlasování by se musel znovu zaregistrovat.
5. Žlutě je vyznačeno období po vyhlášení úmyslu kandidovat do prezidentské funkce. Na první pohled je zřejmé, že na jeho fiktivní práci „pro lidi“ se nic nezměnilo.