Jan Nepomuk Seydler * 12.10.1810 † 13.7.1888

Rodiče:  

 

Sourozenci: Jan Nepomuk Seydler * 12.10.1810 † 13.7.1888
Manželka: Antonie Suková Seydlerová * 1820 Praha † 27.10.1852 tuberkulosa

Anna Hromádková Jandoušová Seydlerová   * 1810  (1812) z Heřmanova Městce † 23.3.1885

Děti: Anna Seydlerová * 17.6.1843 Chroustovice † 18.1.1886 řádová sestra, představená kláštera

Marie Seydlerová * 30.3.1845 Chroustovice † 2.11.1867

Karel Seydler * 14.7.1847 Žamberk  1883 † 14.8.1883 profesor c.k. vyšší reálky a doktor filosofie, zemřel v Pardubicích, manželka Anna

August Jan Bedřich Seydler * 1.6.1849 † 22.6.1891

Antonie Anežka Seydlerová * 15.3.1855 † 4.11.1858 (1859) Praha

Jan Nepomuk Seydler a pocházel z pražského prostředí. Narodil se 12.října 1810 na Malé Straně, kde také vystudoval šest tříd gymnázia. Po maturitě vstoupil na filosofickou fakultu pražské university (do logiky a fyziky) a roku 1832 absolvoval universitní juridický kurs. O tři roky později završil svá vysokoškolská studia ziskem soudcovského dekretu pro česká a německá města. Krajně nepříznivé poměry ho donutily k tomu, že roku 1836 vstoupil do služeb tzv. Spojené komorní správy důchodové v království Českém. O jeho těžké situaci svědčí i to, že zpočátku byl jen komorním konceptním praktikantem bez platu. Až roku 1838 složil předepsané zkoušky a následovalo povýšení na podinspektora finanční stráže. Působil na mnoha místech, například Budějovice, Rumburk, Kraslice a Žamberk, kam přišel roku 1840. Dalším postupem ve službě získává místo nejprve provizorního a potom i definitivního komisaře finanční stráže. 13.září 1842 se oženil s Antonií Sukovou (nar. 1820). Z tohoto manželství se narodily celkem čtyři děti: Anna (17.6.1843), Marie (30.3.1845), Karel (14.6.1847) a jako poslední dítě August (1.6.1849).

Jan Seydler v letech 1844 - 46 podniká četné inspekční cesty po Čechách, ale v lednu 1850 je definitivně přeložen do Prahy. Protože manželka je již od roku 1845 vážně nemocná, přijíždí za ním až v květnu. Ovšem 27.října 1852 umírá v Praze na Poříčí. Příčinou smrti byla tuberkulóza a později se ukázalo, že tato matčina choroba byla osudná celé rodině. Jan Seydler se 12.září 1854 znovu žení s vdovou Annou Hromádkovou z Heřmanova Městce (nar. 1810). O rok později se manželům narodila dcera Antonie Anežka (15.3.). Seydlerův další postup ve službě byl následující: v roce 1864 okresní finanční komisař 1.třídy, v 70.letech vrchní finanční komisař, v roce 1882 odchází do výslužby s hodností c.k. vrchního finančního rady.

Životní osudy Jana Seydlera se uzavírají 13.července 1888, kdy umírá na Letné č.80 ve věku 78 let. Jeho druhá manželka umírá již o tři roky dříve - 23.března 1885. Taktéž všichni Augustovi sourozenci odcházejí v poměrně mladém věku. Např. Anna vstupuje v roce 1867 do církevního řádu a jako jeho představená umírá 18.ledna 1886 v 43 letech. Sestra Marie již 2.listopadu v 22 letech, Antonie roku 1859 a konečně bratr Karel, absolvent filosofické fakulty, doktor filosofie a profesor na c.k. vyšší reálné škole, 14.srpna 1883 v 36 letech. Jak už bylo řečeno, všem se s největší pravděpodobností stala osudnou tuberkulóza.

Luboš Kovář - Dějiny astronomického ústavu Karlovy university v letech 1889-1939

 

Hlavní stránka