JUDr. Jan (Nepomuk Jiří) František Vojtěch Šantl * 15.5(8).1798 † 24.3.1858

Rodiče: František Ferdinand Vojtěch Šantl * 26.12.1773 † 1862 krejčí

Marie Turinská Šantlová * 1780? † 4.1.1844 viz Turinský

Sourozenci: JUDr. Jan Šantl   * 5.5.1798 † 24.3.1858
Manželka: Alžběta Hlaváčová Šantlová   * 2.8.1803 † 15.7.1884
Děti: Františka Šantlová ze Scheüre * ? † ?

Marie Šantlová * 26.8.1830  † ?

Jan Nepomuk Hynek Vojtěch Šantl * 12.9.1831 † 5.7.1836

Anna Marie Šantlová Bittnerová * 30.7.1834 † ? manžel soudce ve Strakonicích Bittner, odešli do Polska

Hynek Šantl * 23.3.1836 † 28.12.1876

Vojtěch Šantl * 8.9.1841 † 27.6.1906

Šantl Jan Nep. Jiří, dram. básník čes. (* 15. kv. 1798 v Poděbradech - † 24. bř. 1858 t). Studoval práva na universitě pražské, r. 1827 stal se knihvedoucím v Král. Městci, r. 1830 purkmistrem v Poděbradech, r. 1834 právním ve Smidarech, r. 1839 ve Skřivanech, r. 1848 zvolen za skupinu poděbradskou do sněmu říšského, r. 1850 jmenován assessorem v Krumlově, r. 1856 samostatným adjunktem ve Strakonicích, r. 1857 vzdal se státní služby a stal se notářem ve svém rodišti. Š. byl pilný pracovník na poli domácí literatury dramatické. R. 1844 vzdělal činohru Černohorku, která provozována s pochvalou dvakráte v Praze. Samostatně napsal: Staré hodiny, žert o 1 jedn.; Lest' proti lsti, veselohra o 2 jedn.; Vdova a vdovec, vesel. o 2 jedn.; Jaroslav z Bozkovic, truchlohra odměnou poctěná; Jiří z Poděbrad, truchlohra (r. 1855); Venkovské divadlo, veselohra (r. 1855); Vlasta, romantická truchlohra, která jest z nejlepších jeho prací, sepsána nedlouho před smrtí. V rukopise zůstavil Dějepis města Poděbrad. Také složil několik lehčích a menších skladeb, mezi nimi i operettu, z nichž některé vyšly tiskem. (Ottův slovník naučný)

 Šantlův patrový klasicistní dům č. 8-I - na místě, kde nyní stojí městský úřad - na konci náměstí po levé straně

Hlavní stránka