Řetězový most v Poděbradech

 

Řetězový most v Poděbradech a Podzámecký mlýn

 

Řetězový most v Poděbradech a Podzámecký mlýn a zámek

 

O mostu v Poděbradech z knihy Poděbrady v proměnách staletí, díl 1, do r. 1850
Starý dřevěný most přes Labe, značně poničený zejména za velké povodně v roce 1784, měl být také nahrazen novým, a to řetězovým mostem. Základní kámen k němu byl slavnostně položen 21. června 1841 za účasti hojného obecenstva, vysokých úředníků z Prahy i panství a nechyběly ani slavnostní bohoslužby ve farním kostele. Stavbu prováděl Jan Antonín Meissner z Cvikova, železnou konstrukci dodala železárna hraběte Stadiona v Českých Budějovicích. Celý projekt řídil zástupce silničního komisariátu ing. Bořický. Dokončený most byl rovněž s velkou slávou otevřen 14. září 1842. Při této slavnosti byl přítomen sám nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek, krajský hejtman Bydžovského kraje, zástupci c. k. silničního komisariátu, vrchní poděbradského panství a celý poděbradský magistrát. Při této příležitosti se odbývala i zatěžkávací zkouška mostu vozy s nákladem 1070 centnýřů. Poděbradský děkan Tadeáš Veselý posvětil nový most a odsloužil slavnostní mši za asistence kněžstva ze širokého okolí. Ozdobou slavnosti byl průvod školní mládeže v jednotném ošacení v bílé a modré barvě. Na závěr slavnosti uspořádal baron Sina na zámku velkou hostinu.469 Asi to nebylo šťastné rozhodnutí vybudovat právě řetězový most. Brzy po zahájení provozu se projevila pravděpodobně konstrukční chyba, došlo ke zkřížení mostu v protilehlých ložiskách, žulové kvádry pod ložisky pukly a musely být zpevněny železnými obručemi. Proto už koncem roku 1842 musela být podle guberniálního příkazu na mostě umístěna varovná tabule s upozorněním, že se tam smí jezdit jen krokem. Nicméně řetězový most sloužil veřejnosti až do roku 1888.

14. století - dřevěný most postavili pánové z Kunštátu, opravy po povodních
1840/1841-2 navrhnul řetězový most pro Poděbrady
21.5.1841? zahájena stavba řetězového mostu v Poděbradech
14.9.1842 dokončen most v Poděbradech
1888 železný most
1953 železobetonový most
2008 železobetonový most

Bedřich Schnirch (ve slaměném klobouku) v lukách v místech dnešního Kostelního předměstí Poděbrad hledí k řetězovému mostu, který projektoval
Tomáš Anděl 1844 (sebe zobrazil jako sedící postavu se psy)

 

 

Zpět na práce Bedřicha Schnircha

Zpět na Bedřich Schnrich

Zpět na hlavní stránku