Hrob rodiny Kulichů na Poděbradském hřbitově

Původně byl hrob na starém hřbitově u dnešní pošty a u kostela, 1.4.1916 převezeny ostatky na hřbitov v Kluku.

Hrob číslo 46

 


Zde odpočívá
Marie Kulichová
z rodu Halamovic
rozená dne 17. Dubna 1783
a v Pánu sesnulá dne 22.
Června 1849.

Bylať měšťanka usedlá,
žena věrná příčinlivá,
matka laskavá pečlivá,
křesťanka nábožná, občan-
ka ctnostná. Pročež nesou
všichni pozůstalí: man-
žel, děti i zeťové těžce
ztrátu její, spravedlivý
každý, spomeň si na ní
v lásce, popřej jí lehké
odpočinutí a blaho věčné.


Jan Sproseŕ
nar. 8. srpna 1800 zemřel  2. září 1870
Anna Sprosečová roz. Kulichová

nar. 26. května 1812 zemřela 22. března 1882
Ladislav Sproseč

nar. 20. ledna 1861 zemřel  8. srpna 1861
 


František Kullich
měšťan a pulmistr poděbradský
zemřel dne 24. ledna roku 1852
 

 

Pozn.: Je nejasné, proč je na náhrobku uvedeno jméno Jan Sproseř. Není vyloučeno, že to je starší podoba jména Sposeč.

Pozn.: Náhrobek na starém hřbitově rozebrán a znovu postaven na novém hřbitově na základě objednávky Dr. Bohumila Boučka na jaře v roce 1916.
Za tyto práce zaplatil 63 korun. Tím se vysvětluje, proč jen ojediněle byly náhrobky přeneseny na nový hřbitov.

Zpět na Hřbitovy

Zpět na hlavní stránku