Hrob rodiny Boučků na Poděbradském hřbitově

Hrob číslo 50-51 (od hlavní brány druhá ulička vlevo při zdi)

 Větve (10 větví) a jablíčka (68 jablíček) představují děti, vnuky a pravnuky babičky Antonie Boučkové,
která vychovala deset dětí, v den úmrtí měla 48 vnuků a 20 pravnuků.

Otakar - František - Terezie - Jarmila - Berta - Marie - Bohumil - RůženaBohuša - Jaroslav - Karolína - Quido - Jetty - Vojtěch - Růžena
Zdena - Františkem - Božena - Božena - Růžena - Antonie - Pavlína - Gabriela - Johanna - Marie
Zdeňka - Věra - Vladislav - Olga

 

Náhrobek provedla podle návrhu architekta Engla firma Anýž v Holešovicích, založená Fr. Anýžem.

 

MUDr. Bohumil Bouček

5/I 1850 - 1926 22/V

Božena Boučková

rod. Schnirchová

ovd. Birnbaumová

24/II 1849 - 1928 30/III

Bohumila Obereignerová

8/III 1884 - 1956 10/10

František Bouček

18/VI 1855 - 1912 17/III

Zdeňka Boučková

roz. Patočková

21/XII 1862 - 1941 30/V

Věra Boučková

15/VII 1897 - 1964 7/6

Antonie Boučková

rodem Votočková

7/VI 1824 - 1908 15/VII

 

Opis matriky s údaji o uložení ostatků:

Antonie Boučková 17.7.1908

František Bouček 19.3.1912

MUDr. Bohumil Bouček 25.5.1926

Božena Boučková 2.3.1928 (patrně omyl, mělo být 2.4)

Zdenka Boučková 6.7.1941 popel

Bohumila Obereignerová 15.6.1957 popel - podle jiného záznamu je údaj o uložení urny nesprávný

Věra Boučková 7.10.1964 urna s popelem

 

Vladislav Bouček 20.3.1971 urna - podle jiného záznamu však byl rozptýlen v únoru 1972

Olga Boučková 26.1.1981

Marie Boučková 29.12.1980

František Bouček 2.11.1984

Poslední čtyři jména nejsou uvedena na hrobě.

Matriky pohřbených k tomuto hrobu neuvádějí MUDr. Františka Boučka, jehož ostatky měly být v roce 1904 přeneseny na hřbitov v Kluku.
Pokud ale byly přeneseny, musely by být v tomto hrobě.

Zpět na Hřbitovy

Zpět na hlavní stránku