Otakar Hostinský
od studentských let blízký přítel Bohuslava Schnircha

 

 

Fotografie Hostinského z osobního alba Bohuslava Schnircha, kterého jako svého přítele z mládí měl hned na druhém místě za tetou Karolínou Matějkovou.
Bohuslav prožil dětství v Sežaně, takže v Českých zemích neměl žádné spolužáky. S Otakarem sdíleli mnohé v dobách jejich pobytu v Itálii. Otakar byl asi nejbližším přítelem Bohuslava.

Otakar Hostinský

Hostinský Otakar * 2. 1. 1847 Martinoves (Martiněves) u Budyně (u Roudnice), † 19. 1. 1910 Praha - český estetik a hudební vědec
Zakladatel moderní české estetiky a hudební vědy působil po studiích filosofie v Praze a v Mnichově od roku 1874 jako šlechtický vychovatel v Rakousku, Německu a Itálii. Roku 1877 byl jmenován docentem na pražské universitě a současně konal umělecko-historické přednášky na malířské akademii, umělecko-průmyslové škole a na konzervatoři. Universitním profesorem byl jmenován roku 1883.
Celý život se podílel na organizování národního kulturního života. Přispíval do Dalibora, Hudebních listů, Pokroku, Lumíru, Osvěty, Květů, Národních listů a dalších časopisů. Byl propagátorem moderních hudebních směrů, reprezentovaných ve světě Richardem Wagnerem, u nás pak zejména B. Smetanou (Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu). Předsedal Národopisné společnosti českoslovanské a Filosofické jednotě.
Ve svých estetických názorech vyšel z Herbarta, podle Arne Nováka však „zachovává vůči německým pokračovatelům přísně konkrétnost“. Hostinský obohatil své estetické poznání a myšlení z mnoha moderních zdrojů, ať už přírodních věd, hudební teorie či z dějin umění vůbec. „Tak stala se mu estetika z Herbartovy nauky o krásnu vědou o konkrétním umění.“
Svou estetickou koncepci vyložil Hostinský v německém spise Herbarts Aesthetik a v menší české práci O významu praktických ideí Herbartových pro všeobecnou estetiku. Na základě universitních přednášek vydal jeho žák Zdeněk Nejedlý O. Hostinského estetiku, ovšem „namnoze s dohadovou rekonstrukcí mistrových zásad“.
Byl autorem řady hudebně historických prací (Jan Blahoslav a Jan Josquin, O úloze naší historické literatury hudební). Po přelomu století se věnoval vědeckému studiu lidové písně (Česká světská píseň lidová, 36 nápěvů světských písní českého lidu z 16. století). Je také autorem libreta k Fibichově Nevěstě messinské.
(mp) Teichmann I. J.: Postavy českého divadla a hudby, Praha 1941; Sychra A.: Badatelský odkaz Otakara Hostinského a dnešek: Hostinský o hudbě, Praha 1961

 

 

 


lfancy3.gif (583 bytes)

 

Hostinský Otakar (2.1.1847 - 19.1.1910) [-]
estetik; hudební, divadelní, výtvarný a literární kritik. Prof. všeobecné estetiky na filos. fakultě; také přednášel dějiny umění na Akademii výtvarných umění a dějiny hudby na konzervatoři. Podílel se na odhalení nepravosti RKZ: Glossy ke sporu o Rukopisy (Athenaeum 1885-86/č.10).

 

Portrét od Maxe Švabinského

 

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

 

Zpět na hlavní stránku