Dr. h.C. Ing Jan Frič 9.4.1883 † 18.5.1971

Rodiče:  
Sourozenci: Dr. h.C. Ing. Jan Frič * 9.4.1883 † 18.5.1971
Manžel: Milada (Míla) Hellichová Fričová * 15.5.1886 † 10.2.1969
Děti: Růžena Fričová * ? † ?
 

 
 

Ing. Dr.h.c. Jan Frič se narodil 9. dubna 1883 v Praze, kde po základní škole absolvoval akademické gymnázium. V Písku na revírnické škole absolvoval i vyšší lesnický ústav. Od roku 1903 začal pracovat na poděbradském velkostatku. Po tříleté službě a složení státnic se stal adjunktem I. třídy. V roce 1910 dostal Jan Frič od knížete povolení k sňatku s dcerou lékárníka Hellicha Miladou. Velmi si považoval, že se stal členem této rodiny. Mohl se tak seznámit s řadou významných osobností. V této době se u něho začíná projevovat zájem o muzejnictví.

5. června 1908 se účastnil zpřístupnění Obory veřejnosti. Málokdo dnes ví, že Obora byla oficiálně přejmenována na Fričův park. V listopadu 1920 odchází z Poděbrad a stává se členem a tajemníkem České Zemědělské Akademie v Praze. Do roku 1940 působil jako docent na Vysoké škole zemědělské a lesního inženýrství při ČVUT. Jan Frič patří k nejvýznamnějším českým lesnickým odborníkům a je zakladatelem pražského Zemědělského muzea. Na jeho návrh byla vybudována v rámci Čs. zemědělského muzea Lesnická sekce (1923), následně se v letech 1933–1953 stal jednatelem muzea. Také se zasloužil o vybudování knihovny muzea a muzejního archivu. Mimo jiné byl spoluzakladatelem Jednoty českých lesníků zemí Koruny české (1907), později Ústřední jednoty čs. lesnictva, r. 1920 spoluzakládá Čs. matici lesnickou.

Když 18. května 1971 umírá ve věku 88 let, je jeho životní cesta a celoživotní vztah k Poděbradům završen tím, že jeho ostatky byly uloženy do rodinné hrobky Hellichů na poděbradském hřbitově v Kluku.

 


Hlavní stránka