PhDr. Karel Boromejský Franta * 14.9.1857 13.1.1945

Rodiče: Ondřej Franta * 1.1.1829 † 27.7.1900 

Marie Balcarová Frantová * 1838 † 24.3.1897

Sourozenci: PhDr. Karel Franta * 14.9.1857 13.1.1945

JUDr. Bohuslav Franta * 8.5.1861 24.4.1929

Marie Frantová * 8.7.1863 † 1934  

MUDr. Jaroslav Franta * 19.10.1865 3.1.1947

PhDr. Zdeněk Franta * 19.4.1868 † 1.7.1943

Ondřej Franta * 30.4.1869 † 8.7.1939

Manželka: Božena Koubková * ? † ?
Děti: Ing. Jan Franta * ? † ? u Baťi ve Zlíně

Marie Frantová * ? † ?

Božena Frantová * ? † ?

Marta Frantová * ? † ?

Soňa Frantová * ? † ?

 

5 dětí, Ivan Franta gymn. profesor, vnuk prof. Ing. Ivan Franta * 1904 † 1975 profesor VŠCHT

Karel Franta
(1857-1945)

Narodil se 14. září 1857 v Poděbradech, zemřel v roce 1945 v Praze. Studoval na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 1895 - 1926 učil na gymnáziu ve Vysokém Mýtě historii, latinu a řečtinu. Je autorem práce O vzniku a vývoji poddanství českého lidu. Zajímal se o hudbu a zpěv, překládal, spolupracoval s redakcemi různých novin a sborníků, organizoval kulturní akce.
Otec Ondřej Franta (1829 - 1900) byl klasickým filologem, zabýval se česko-polskými vztahy, slovenskou otázkou, působil na gymnáziu v Banské Bystrici, Litomyšli, Těšíně, Praze, 20 let byl ředitelem gymnázia v Rychnově nad Kněžnou. Bratr Bohuslav Franta (1861 - 1929) byl známým politikem a zajímal se o turistiku. Syn Ivan Franta (1904 - 1975) byl profesorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Písemná pozůstalost Karla Franty uložená v literárním archivu Památníku národního písemnictví pod přírůstkovým číslem 64/75 je pouhým torzem. Žádný materiál není ani na gymnáziu ve Vysokém Mýtě, ani ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. Pozůstalost zahrnuje období 1848 - 1932.

 

 

Hlavní stránka