Unikátna závesná strecha v Banskej Bystrici


Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku


Unikátna závesná strecha v Banskej Bystrici

Dom na Námestí Štefana Moysesa 7 s dvorovým renesančným krídlom sa spomína od roku 1525. V jeho dvore sídlil malý pivovar. Pozoruhodný je jedinečnou stavebnou pamiatkou - závesnou strechou. Unikátna strecha pochádza z roku 1826 a skonštruoval ju inžinier Bedrich Schnirch, rodák z moravskej obce Strážnice.

Autor použil ako nosné prvky päťdielne kĺbovito pospájané pásy kujného železa, ktoré voľne visia z hrebeňa strechy. Ukotvené sú hlboko v múre uličného aj dvorného priečelia. Strecha je oveľa ľahšia ako tradičné drevené krovy a navyše železný krov bol nehorľavý. Bedrich Schniederch vytvoril celkovo asi šesť takýchto striech vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, no zachovala sa len táto jediná.

 


Námestie Štefana Moysesa dom č. 7 - bývalý „Žolnayho“ pivovar s unikátnou závesnou strechou

Pôvodne neskorogotický objekt, ktorý sa spomína v roku 1525. V renesančnom slohu ho upravili koncom 16. storočia a okolo roku 1634 ho predĺžili smerom do dvora krytou pavlačovou chodbou na konzolách. Kedysi bol vo dvore domu známy Žolnayho pivovar, ktorý zaznamenal svoj najväčší rozkvet na prelome 19. a 20. storočia značkou piva Zlatoprameň. Na svetových veľtrhoch v Londýne, Paríži a Ríme získal zlaté medaily. Tento dom sa vyznačuje jedinečnou stavebnou pamiatkou - strechou, ktorá pochádza z roku 1826. Charakteristická je tým, že nemá drevený krov, ale iba závesnú kovovú konštrukciu. Nosnými prvkami sú päťdielne kĺbovito pospájané pásy kujného železa, ktoré voľne visia z hrebeňa strechy a sú ukotvené hlboko v múre uličného aj dvorného priečelia. Strecha bola ľahšia ako tradičné drevené krovy a hlavne železný krov bol nehorľavý. Autorom je český inžinier Bedřich Schnirch.
 

 

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Zpět na články o Ing. Bedřichu Schnirchovi