Řetězový most ve Strážnici
Ivo Vratislavský
2014

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Schnirchův vlastnoruční nákres řetězové lávky ve Strážnici z 13.dubna 1825

 

 

Ve Strážnici stál od roku 1824 řetězový most, jehož stavitelem byl mladý inženýr Bedřich Schnirch. V letošním roce si tedy připomínáme již 190 let od zahájení této stavby. Stručnou zmínku o stavbě lze nalézt kromě dobového tisku i ve strážnické městské kronice, jejichž autorem byl místní kronikář Jan Skácel. Ke stavbě mostu přivedl Bedřicha Schnircha tehdejší majitel strážnického panství hrabě František Antonín Magnis, který chtěl rozšířit zámecký park a postavit skleník na louce před zámkem, ovšem ta louka se nacházela za ramenem řeky Moravy a proto bylo nutno ji nějak přemostit. Bedřich Schnirch se k tomuto úkolu postavil opravdu originálně, nechal se inspirovat tehdejší novinkou – řetězovým mostem ve Skotsku a rozhodl se postavit něco podobného i ve Strážnici. Ta stavba byla na svou dobu skutečně pokroková, v Evropě nebyl nikdo, kdo by z něčím takovým měl zkušenosti. Stavitel se nechal inspirovat obrázky skotského mostu a vytvořil zdokonalený návrh konstrukce, použil ukotvení do zděných kotevních bloků, a to se později dělalo i u dalších staveb podobného typu. Most byl postaven během dvou měsíců na jaře 1824, ve vzdálenosti 50 metrů od zámku, jeho délka byla necelých 30 metrů a šířka něco málo přes 4 metry. Na stavbu potřeboval přes 3 a půl tisíce kg. železa, což bylo tak velké množství, že se na jeho dodání podílely železárny ve Štýrsku a závod hraběte Salma v Blansku u Brna. Na staveništi pracovali dělníci ze strážnického panství, kteří s něčím podobným pochopitelně neměli žádné zkušenosti. Při zatěžkávacích zkouškách došlo ale k problému, protože se prohnula mostovka, malta v kotevních blocích nebyla ještě dostatečně zatvrdlá a proto bylo nutno celou konstrukci rozebrat a opět složit, aby byla mostovka opět vodorovná. Uvádí se, že při zatěžkávacích zkouškách použil stavitel vojsko, které dostalo povel přes most přecházet.
Strážnický most se stal vzorem pro most, který byl postaven přes Moravu u Kroměříže, podle Schirchových návrhů bylo později postaveno ještě několik dalších mostů, a stavitel dokonce obdržel čestné občanství za most přes Střelecký ostrov v Praze. Řetězový most ve Strážnici byl rozebrán roku 1860.

Skácel Jan.: Kronika města Strážnice, I. díl, str.750 a 800.
Deník Práce. Brno 29.1 1974
Dušan Josef.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999
Pajer J. a kol. Strážnice, kapitoly z dějin města, 200
2

 

František Antonín hrabě Magnis * 1773 † 1848

 

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Zpět na články o Ing. Bedřichu Schnirchovi

 

 

https://muzeum-straznice.webnode.cz/clanky-z-historie/retezovy-most-ve-straznici/