Bedřich Schnirch 25.11.1868

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

MostStadl01.jpg (60795 bytes)

Na silnici z Písku do Tábora se nad hlubokým údolím Vltavy u obce Podolí klenul krásný řetězový most v módním empírovém slohu. V letech 1847 až 1848 ho s pomocí budějovického podnikatele Vojtěcha Lanny vybudoval český inženýr Bedřich Schnirch.

Po vytvoření Vltavské kaskády byl most se svými devadesáti metry bohužel příliš krátký, a tak musel být vyměněn. Technikům se však posledního řetězového mostu u nás a jediného dochovaného díla českého stavitele mostů Bedřicha Schnircha zželelo a povedla se jim hned tak nevídaná věc. V roce 1960, před napuštěním Orlické přehrady, byl celý most demontován a opět postaven nedaleko obce Stádlec nad řekou Lužnicí. Znovu zprovozněn byl v roce 1975. Byl to výjimečný hold výjimečnému muži. Bedřich Schnirch, rodák z Pátku nad Ohří, patřil k evropsky uznávaným stavitelům mostů. První řetězový most postavil už v roce 1824 ve Strážnici na Moravě. Během příštích let projektoval další v řadě měst Evropy. S podnikatelem Vojtěchem Lannou v letech 1839 až 41 postavil i řetězový most císaře Františka I. v Praze.

Klenul se tady, nad Střeleckým ostrovem. A jak praví kronikář, „vzbuzoval podiv vrstevníků, byv pokládán za nejsmělejší inženýrské dílo své doby“. Smutné je, že na konci 19. století, kdy most dosluhoval, znal jméno jeho projektanta, jméno Bedřich Schnirch, už jen málokdo.

 

Zpět na hlavní stránku

Zpět na články o Ing. Bedřichu Schnirchovi