Bedřich Schnirch
Ottův slovník naučný

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Friedrich Schnirch, k. k. Oberinspektor
Erbauer der ersten Kettenbrücke für Lokomotivbetrieb
Von mehreren östereichischen Ingenieuren erfurchtsvoll gewidmet
Kriehhuber 1860

 

Schnirch Bedřich, inženýr čes. (* 1791 v Pátku n. Ohří u Loun - † 25. list. 1868 ve Vídni), byl inspektorem c. k. stát. dráhy v Praze, když svěřeno mu vypracování plánů na nový most železný přes Vltavu v Praze, a to nejv. rozhodnutím z 27. září 1838. S. řídil též stavbu, kterou prováděl Vojtěch Lanna, c. k. loďař z Budějovic. Stavba mostu započala 19. dub. 1839 a to v místech u býv. solnice, směrem přes Střelecký ostrov. V říjnu 1841 byl most dokončen. Jeho provedení stálo 338.807 zl. stř. Dne 4. list. 1841 slavnostně posvěcen most, mostného vybráno 128 zl. 50 kr. víd. m. a částka tato věnována chudobinci u sv. Bartoloměje. Pražský most řetězový cís. Františka, jak byl pojmenován, byl toho času druhým mostem toho druhu v Čechách a třetím v zemích koruny české, kteréž vesměs vystavěny podle návrhů S-ových; prvým byl most ve Strážnici na Moravě přes řeku Moravu r. 1821, druhým most v Lokti nad Ohří z r. 1836. Řetězový most v Praze byl dlouhý 412,74 m, šířka. mezi zábradlím 9 m. S-ovi podařilo se tu nákladem poměrně malým vybudovati veliké dílo, a most by krásný, ladných tvarů, důmyslné závěsní konstrukce i prostých, ale souměrných kamenných bran. Vytrval téměř 50 let a vzbuzoval podiv vrstevniků, byv pokládán za nejsmělejší dílo inženýrské své doby. Na jeho místě vystavěn v l. 1898-1901 most kamenný podle plánův inž. Soukupa a arch. Balšánka. S. vyznamenán mnohými poctami (stříbr. pohárem od praž. zastupitelstva, čest. diplomem nadporučíka sborů měšťanských v Praze).

 

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Zpět na články o Ing. Bedřichu Schnirchovi