Über Dachstühle aus Schmiedeeisen
Ing. Bedřich Schnirch
Vydáno 1824 a 1825

Ve Strážnici zničil 28.4.1824 požár 31 domů, nastal nedostatek dřeva a tesařů (asi šest týdnů před dokončením řetězového mostu). Tentýž rok zničil požár divadlo v Mnichově. Bedřich Schnirch začal uvažovat o řetězových střechách. Schnirch napsal odborný text, který publikoval v Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues. V letech 1824-1826 navrhnul a postavil kovový krov střechy panské kovárny ve Strážnici s taškovou krytinou, nedochovaly se však ani plány projektu, ani stavba. Schnirch podává 1.2.1826 žádost o privilegium (patent) na řetězové střechy,  28.3.1826 je mu uděleno privilegium na řetězové krovy patentovým spisem. V roce 1826 projektuje a staví v Banské Bystrici pro dům pana Maxe von Ondrejkoviče z Hornej Mičinej (dům původně postavený v roce 1556, po mnoha přestavbách) řetězovou střechu.  V letech 1826-1827 spolu s Ing. Josefem Schnirchem vyprojektovali několik řetězových střech ve Strážnici.

 

 

Řetězy, které nesou střešní krytinu, jsou zakotveny ve fasádním zdivu

Schnirchův návrh z roku 1824 na zastřešení divadla: střecha zavěšená na řetězové konstrukci

Na zděné konstrukční sloupy jsou zavěšeny nárožní a hřebenové řetězy valbové střechy, slabší řetězy nebo případně lana plní funkci krokví, podélné železné pruty plní roli dřevěného pobití latěmi, krytina mohla být litinová, plechová, břidlicová nebo pálené tašky

 

Zpět na práce Bedřicha Schnircha

Zpět na Bedřich Schnrich

Zpět na hlavní stránku