Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Schnirch Eleonora (1809)

Schnirch Bohuslav (1845)

Schnirch (Markova) Roberta (1863)

Schnirch Roberta (1886)

Schnirch Ludmila (1888)

Schnirch Bohuslav (1891)

Schnirch Jaroslav (1895)

 

Mikovcova 548/5

 

zpět evidence

 

zpět evidence