Auguste (Gusti) Brzorádová * 24.8.1851 † 1940

Rodiče: Karl Brzorád * 1813 † 1871

Emma Tschapek Brzorádová * 1814 1875

Sourozenci: Emmanuela (Emma) Brzorádová Cichrová * 1839 1911 školka v Praze + Cichra * ? † 1922 tajemník na pražském magistrátě dcera: Marie Rüttigová * ? † ?

Lotti Brzorádová * 1831/7 1931 školka Salcburk

Karel Brzorád * 1842 1919

Josef (Pepi) Brzorád * 1843/44 1916/7

Thekla Brzorádová Erbenová * ? † ? + Anton Erben * 1835 † 1905 školní inspektor Graz dcera Anna Klebel * 1871 † 1946 + Klebel, okr. hejtman Klagenfurt

Anna Brzorádová * 1847 † 1934 vychovatelka šlechtičen v Salcburku, sepsala Paměti (Errinerungen)

Jaromír Brzorád * ? † ? 

Zdenka Brzorádová * 1850   † 1924

Klara Brzorádová Schleissigová * 1850 † 1924

Auguste (Gusti) Brzorádová * 1851 † 1940

Viktorie Brzorádová * 1853 † ? zemřela v dětském věku

Ferdinandine (Ferdi) Brzorádová * 1855 † 1930

Manželka: -
Děti: -

 

Za studií na akademii v Praze musil se Tulka těžce probíjeli, aby uhájil holý život, protože z domova žádné podpory nedostával. Vedle zdrojů, o nichž jsem se již zmínil, nalezl obstojný výdělek ve fotografickém závodě H. Eckerta na Újezdě na Malé straně, pro nějž retušoval a koloroval fotografie. Tam se seznámil s mladičkou dívkou Augustou Brzorádovou, dcerkou kdysi zámožné rodiny, spřízněné s Brzorády německobrodskými a nymburskými; matka básníka Otakara Theera Františka, rozená Brzorádová, byla její sestřenicí druhého stupně. Augusta, narozená 24. srpna 1851 v Dobříči na Smichovsku, byla dcerou Karla Brzoráda, majitele alodiálního velkostatku v Lochkově u Radotína (kdysi sídla Václava Michny z Vacínova) a Emanuely, rozené Čapkové (Tschapkové); byla to rodina poněmčená. Roku 1862 Brzorádovi Lochkov prodali a odstěhovali se do Klenče pod Řípem, kde koupili poplužní dvůr. Po otcově smrti rodina úplně zchudla. Z dvanácti dětí, většinou již zaopatřených ve státních nebo soukromých službách, zůstala bez zaopatření pouze Augusta s dvěma mladšími sestrami. Nalezši dočasně útulek u matčiny sestry, provdané za malostranského obchodníka Schnella, docházela do atelieru Eckertova, kde se seznámila s Tulkou a ten ji naučil retušovati fotografie; tímto zaměstnáním se potom po čas živila. Roku 1873 odešla s matkou k starší sestře do Salzburku, kde pobyla dva roky, zabývajíc se retušováním a další rok byla zaměstnána opět jako retušérka v Mnichově. V letech 1877-1878 byla vychovatelkou ve šlechtické rodině Strachwitzově v Mamlingu v Hor. Rakousích, a když její svěřenec zemřel, zůstala po čas hraběnčinou společnicí.

Potom se vrátila do Prahy a po absolvování kursu byla 35 roků pěstounkou na německé mateřské škole na Král. Vinohradech a požívá skrovné pense od ústavu sociální péče. Její sestřenice Albertina Mikschová, dcera lékaře v Brandýse nad Labem, byvši přijata tetou Schnellovou za vlastní, stala se po její smrti dědičkou pěkného majetku, který potom odkázala Augustě Brzorádové.

Za styků v atelieru Eckertově vyvinul se mezi snivým Tulkou a mírnou, prostoduchou Augustou milostný poměr, který potrval až do Tulkova zmizení; ohlasem čisté lásky obou mladých lidi jest objemný svazek dopisů Tulkových z let 1873 až 1879, které Augusta Brzorádová chová jako vzácné a drahé památky na milovaného muže, o němž s naivnosti dítěte podnes věří, že ještě žije a snad se i vrátí. Zajímavé jest, že Augusta, jíž se v zámožné rodině guvernantkami a domácími učiteli dostalo pečlivého vychování a vzdělání - ovšem německého, psala Tulkovi vždy jen německy, kdežto Tulka, třebaže němčinu dokonale ovládal, psal ji výhradně česky. V jednom dopise výslovně praví: „Odpusť, že Ti vždy jen česky pišu. Mám Tě rád po česku. Tvoje zlaté srdečko bude snášenlivější než národy český a německý.“ Výjimkou sice někdy připsal poznámku německou, ale to spíše, aby objasnil smysl českého výrazu nebo rčení, kterému by neporozuměla. Chtěl-li své Gustince vyjádřiti zvláštní srdečnost, oslovoval ji někdy „milou Mařenkou“. Po Tulkově zmizení v Italii se již Augustě, přes její snahu nepodařilo navázat s ním kontakt.

 

Atelier Jindřicha Eckerta 1873
Augusta Brzorádová - Josef Tulka - El. Kučerová - Ed. Šolc - G. Pařízek
paní Eckertová - Heidler - L. Eckertová - retušerka Fanny

 

 

Další informace: O předcích JUDr. Eduarda Brzoráda

Hlavní stránka