Pozdrav presidenta Václava Klause delegátům ustavujícího sněmu