Lev Davidovič Trockij - Bronštejn


26.10.1879 st.st. (7.11 n.st.) - 20.8.1940


 

1897 se zapojil do soc.dem. hnutí
1898 uvězněn a poslán do vyhnanství na Sibiř
1902 se mu podařilo uprchnout do Londýna
1903 delegátem II. sjezdu RSDRP
říjen-listopad 1905 zástupce předsedy petrohradského Sovjeta rabočich deputatov (pod jménem Janovskij)
1905 zatčen
1907 odešel do exilu, kde pracoval jako novinář
1912 organizuje Avgustskij blok - proti bolševikům
1912 -1913 korenspondentem na balkáně
na začátku ww1 odjíždí do Curychu
zač ww1 v Paříži - vydává protiválečné Naše slovo,
1916 vyhoštěn z Francie
1916 v USA vydává Novyj mir
1917 přijíždí do Petrohradu
23.6.1917 zatčen
2.9.1917 propuštěn
1917 na VI. sjezdu RSDRP(b) vstupuje do strany bolševiků
1917-27 člen ÚV
25.9.1917 předseda petrohradského Sovjeta rabočich i soldatskich deputatov
po VŘSR narkom inostrannych děl
4.3.1918 předseda Nejvyšší vojenské rady
13.3.1918 narkom po vojennym i morskim dělam (do července 1923)
2.9.1918 předseda Revvojensovjeta republiky,
1919-26 člen polit. byra ÚV VKS
1920-21 ministr dopravy
1927 vyloučen 15.sjezdem ze strany
poslán do vyhnanství do Alma-Aty v Kazachstánu
1929 vyhoštěn ze SSSR
1932 zbaven sov. občanství
exil - Turecko, Francie, Norsko, Mexiko
založil 4. internacionálu
20.8.1940 zabit v Mexiku agentem NKVD
 

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

Zpět na hlavní stránku