Graf Franz de Paula cardinal Schönborn-Buchheim-Wolfsthal 

používal však s oblibou plný titul:

Jeho eminence, vysoce ctěný pan, kníže-arcibiskup pražský František, křtěný Franz Maria Karl Erwin Paul z Pauly kardinál-kněz hrabě Schönborn-Buchheim-Wolfsthal, rozený legát apoštolské stolice v Království českém a v diecézích bamberské, míšeňské a řezenské, skutečný tajný rada jeho veličenstva, rytíř řádu sv. Štěpána, kancléř obou teologických fakult c. a k. Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, doktor posvátné teologie.


 

 

 

Hrabě Franz de Paula kardinál Schönborn (* 24. ledna 1844, Praha † 25. června 1899, Sokolov) byl pátý biskup českobudějovický (1883–1885) a posléze 28. arcibiskup pražský (15. 8. 1885–1899). Kardinálem se stal 24. května 1889.
Po gymnaziálních studiích hrabě Schönborn vystudoval práva v Praze. V roce 1866 se zúčastnil bitvy u Náchoda, v níž byl těžce raněn, po vyléčení se dal na studia bohosloví. Studoval v Innsbrucku a Římě teologii, kněžské svěcení obdržel 12. srpna 1873 (18.8.1873 ve farním kostele v Lukavici?) a o dva roky později získal doktorát teologie. V letech 1875–1879 byl kaplanem v Plané u Mariánských lázní, poté se stal vicerektorem (1879) a ještě později rektorem (1882) pražského arcibiskupského semináře. 22. srpna 1883 byl jmenován biskupem českobudějovickým, papežem Lvem XIII dne 28.9.1883, konsekrován v Praze v kostele sv. Salvátora kardinálem Bedřichem Schwanzenbergem dne 18.11.1883, vysvěcen byl 18. listopadu a intronizován 25. listopadu. Dne 21. května 1885 byl jmenován arcibiskupem pražským. Kardinálem 24.5.1889, zemřel 25.6.1899 v Sokolově při vizitační cestě po farnostech arcidiecéze na zámku hraběte Straky, pohřben ve svatovítské katedrále v Praze.

Vysvětil v roce 1893 chrám sv. Ludmily na Vinohradech, poté byly do chrámu obřadně přeneseny ostatky sv. Ludmily a sv. Václava. Za největší zásluhu je mu připisována podpora dostavby Svatovítského chrámu, kterou vedl jeho bratr Ervin.

Intervenoval podle dochovaných zpráv do médií.

Zasahoval zákulisními dohodami do soutěže (konkurence) na pomník svatého Václava.

V roce 1882 se pokoušel intervencí u císaře zabránit jmenování T. G. Masaryka profesorem.

lfancy3.gif (583 bytes)

Druhorozený starší bratr Friedrich (Bedřich) Ervin Graf Schönborn-Buchheim-Wolfstal * 11.9.1841  † 21.12.1907 byl od roku 1871 prezidentem Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na hradě pražském, od roku 1881 v panské sněmovně, v letech 1881-1888 místodržící v Brně, v letech 1888-1895 ministrem spravedlnosti Předlitavska.

Další, nejmladší Adalbert (Vojtěch) Josef Maria Graf Schönborn-Buchheim-Wolfstal, * 2.7.1854 10.11.1924 bývalý poslanec zemského sněmu za stranu konzervativního velkostatku (1885-1913), předseda zemské správní komise od roku 1913, byl od roku 1917 do roku 1924 prezidentem Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na hradě pražském.

Nejstarší Karl Friedrich (Karel Bedřich) Josef von Schönborn-Buchheim-Wolfstal 1840 - 1908 politik a statkář, majitel panství v Dolní Lukavici na Plzeňsku. Oženil se v roce 1861 na Konopišti, kde si vzal dceru Jana Nepomuka Karla z Lobkowicz Johannu.

 

Rodiče Ervín Damian Hugo hr. Schönborn (1812-1881) a jeho manželka Kristina M. Josefa roz. hraběnka von Brühl (1817-1902). Děti, celkem 10 sourozenců: Karel, Bedřich (1841), Evín (*1842), Tereza (1843), František (*1844), Anna (*1845), Alžběta (*1848), Vilemína (*1851), Vojtěch (*1854), Pavlína (*1861).

Bedřich Karl Josef hrabě Schönborn (1781 +1849), Dlažkovice Podsedice ? Koupil v roce 1784 statek Příchovice u Klatov, zdědil 1795 Dolní Lukavici a Dlažkovice. Přikoupil 1811 Malesice.  V Praze na Malé Straně zakoupil palác, dodnes zvaný Schönbornský, který poději odkoupil americký velvyslanec a v němž nyní sídlí velvyslanectví USA.

 

lfancy3.gif (583 bytes)

 

V atelieru J. Myslbeka

 

 

 

 

 

 

 

Karel Bedřich Schönborn pocházel z deseti dětí.  Jeden z jeho bratří - Bedřich Ervín - byl  v letech 1888-1895 ministrem spravedlnosti, další bratr František pak kardinálem a pražským arcibiskupem, který zemřel v roce 1899 a je pochován v arcibiskupské hrobce ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.
Nejmladší z bratří byl Adalbert, otec šesti dětí. Jeho syn Ervín (1899-1984) byl v době komunistické diktatury zaměstnán jako prodavač v pražském antikvariátu v Karlově ulici a jeho dvojče František (1899-1964) byl za okupace vězněn nacisty. Oba podepsali v roce 1939 známé prohlášení české a moravské šlechty. Karel Bedřich hrabě Schönborn se ženil v roce 1861 na Konopišti, kde si vzal dceru Jana Nepomuka Karla z Lobkowicz Johannu. Tento Jan Nepomuk Lobkowicz, praprapradědeček kardinála, byl zakladatel křimické větve lobkowiczkého rodu.

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

Zpět na hlavní stránku