Elena Alexandra Petrovič-Njegoš z Černé Hory  
Helena Savojská
j
ejí královská výsost princezna černohorská,
její výsost císařovna etiopská,
její veličenstvo královna italská ,
její veličenstvo královna albánská

dcera černohorského knížete a později krále Nikoly I. Petroviće-Njegoše a jeho ženy královny Mileny Vukotić

* 8.1.1873  28.11.1952

Narodila se v Cetyni, na královském dvoře dostala vynikající vzdělání,  kromě rodné černohorštiny ovládala francouzskou konverzaci, studovala jazyky, poezii a měla i politické vzdělání. Zajímala se o nové poznatky a o přírodu. Elena měla plachou introvertní povahu, při rozhodování zvažovala alternativy, potom svá rozhodnutí argumentačně hájila. Konzervativně navazovala na černohorské tradice a na rodinné tradice dynastie Petrovićů-Njegošů.

V roce 1888 odjela na školu Smol'nyj v Petrohradě, kde se seznámila se členy ruské carské rodiny.V Petrohradě se seznámila také s Viktorem Emanuelem. Ten požádal o její ruku, kvůli sňatku přestoupila z pravoslaví na katolické vyznání. Svatební slavnost se konala v Římě 24.10.1896. Jako královna se věnovala charitativní činnosti, překládala knihy z ruštiny, srbštiny a řečtiny. Sledovala zahraniční tisk. Po smrti tchána při atentátu byla korunována na královnu, obvykle byla nazývána jako Helena Savojská. Věnovala se obětem zemětřesení a tsunami v Messině v roce 1908, za druhé světové války působila jako zdravotní sestra na plný úvazek. Pracovala také v italském Červeném kříži, začala studovat medicínu. Prosazovala postgraduální vzdělávání lékařů a zdravotníků, věnoval se studiu dětské obrny, Parkinsonovy nemoci a rakoviny. Po válce odešla s manželem do exilu v Alexandrii, po roce 1947, kdy jí zemřel manžel, se přestěhovala do Francie. Zemřela v roce 1952 v Montpellier, kde je pochována.lfancy3.gif (583 bytes)

 

 

Rodiče: Nikola I Petrović-Njegoš * 7.10.1841  1.3.1921

Milena Vukotič

Sourozenci:

Ljubica Milena Petrovič-Njegoš z Černé Hory, známá jako Zorka * 23. prosinec 1864 28. březen 1890), korunní princezna srbská ∞ Petr I. Karadjordjević, který se po její smrti stal králem Srbů, Chorvatů a Slovinců (5 dětí)

Milicia Ada Petrovič-Njegoš * 26. červenec 1866  5. září 1951), velkovévodkyně ruská ∞ Petr Nikolajevič, velkokníže ruský (4 děti)

Anastasia Jelika Petrovič-Njegoš * 4. leden 1868 15. listopad 1935), vévodkyně Leuchtenberská a Eichstättská, velkovévodkyně ruská ∞
1/ Jiří, vévoda z Leuchtenbergu a Eichstättu (2 děti)
2/ Nikolaj Nikolajevič, velkokníže ruský

Marie Isidora Petrovič-Njegoš, známá jako Marica * 29. březen 1869  7. květen 1885)

Danilo III. Alexandr Petrovič-Njegoš * 29. června 1871  24. září 1939, korunní princ, velkovévoda Grahovský a Zetský ∞ Jutta, vévodkyně Meklenburská (bezdětný)

Elena Alexandra Petrović-Njegoš  * 8. leden 1873 28. listopad 1952), italská a albánská královna, císařovna etiopská ∞

Anna Marie Antonie Petrović-Njegoš * 18. srpen 1874 22. duben 1971), kněžna Battenberská ∞ František Josef, kníže z Battenbergu (bezdětná)

Sofie Liliana Petrović-Njegoš * 2. květen 1876 14. červen 1876), vévodkyně Podgorická (titul dostala po smrti)

Mirko Dmitrij Petrovič-Njegoš * 17. dubna 1879
2. března 1918, velkovévoda Grahovský a Zetský ∞ Natálie Konstantinovićová, sestřenice Alexandra I. Obrenoviće (5 dětí)

Xenie Olga Petrović-Njegoš * 22. duben 1881 10. březen 1960) (svobodná, bezdětná)

Věra Světlana Petrović-Njegoš * 22. únor 1887 31. říjen 1927) (svobodná, bezdětná)

Petr Štěpán Petrovič-Njegoš * 10. října 1889
7. květen 1932, velkovévoda Zahumlijenský ∞ Violet Wegnerová (1 dítě)
Současný následník trůnu Nikola II. Petrović-Njegoš (* 1944) je pravnuk krále Nikoly I., syn prince Michaela.

Manžel: král Viktor Emanuel III.
Děti: (5 dětí)

1900-1946 královna Itálie

 lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

 

Zpět na hlavní stránku