Prof. MUDr. Václav Rubeška

* 4. 2. 1854 Chudenice † 25. 5. 1933 Praha
lékař, gynekolog

lfancy3.gif (583 bytes)

Rubeška Václav, prof. porodnictví při čes. universitě v Praze (* 4. 2. 1854 v Chudenicích). Absolvovav gymnas. studia v Klatovech a lékařská v Praze, promovoval tu r. 1878. Po promoci v roce 1878 nastoupil jednoroční vojenskou službu. V letech 1880 – 1883 byl prvním asistentem I. porodnické kliniky v Praze u prof. Strenga, po rozdělení lékařských fakult na českou a německou v l. 1883 – 88 pracoval na klinice gynaekologické. V roce 1884 absolvoval studijní cestu na kliniky v Německu. R. 1885 habilitoval se při české fakultě lékařské jako soukr. docent porodnictví a gynekologie, r. 1892 stal se prof. porodnictví na škole babické, r. 1897 obdržel titul mimoř. prof. univ. Od r. 1888 do konce r. 1903 byl zároveň ředitelem král. čes. zemské porodnice a nalezince. Titul řádného profesora gynekologie a porodnictví získal v roce 1913. Od roku 1922 do 1924 působil jako přednosta nově zřízené II. porodnicko-gynekologické kliniky, která vznikla z prostor bývalé babické školy v zemské porodnici. Zasloužil se o zkvalitnění výuky porodních “babiček” u nás. Napsal pro ně učebnici a mnoho odborných publikací, mezi kterými je i učebnice pro lékaře a mediky “Porodnictví pro lékaře”. V praxi zkoušel nové operační metody, jejichž výsledky publikoval. Zabýval se jak gynekologickou, tak porodnickou problematikou. Aktivně se účastnil činnosti Spolku českých lékařů a byl členem několika odborných společností. Patří k zakladatelům moderního porodnictví a gynekologie u nás.

Mezi léty 80. a 90. XIX. stol. podnikl několik vědeckých cest po Německu, Francii, Dánsku a Švédsku, povždy pak byl činný ve veřejném životě spolkovém, od r. 1903 zvl. jako předseda spolku českých lékařův. Z hojné jeho činnosti literární nutno uvésti: Porodnictví pro babičky (Praha, nákl. vl., 3. vyd. 1903); Poranění dělohy (Eiseltova odborná pathologie a therapie, díl V.): Zánět vaziva pánvičního a pobřišnice pánviční (t.);Neplodnost ženská (t.); O krvácení z rodidel a jích léčení (Thomayerova sbírka přednášek lék., č. 9.); O elektrotherapii v gynaekologii (t., 25); O mimoděložním těhotenství (t., 53); Příspěvky ku poznání eklampsie puerperalní (»Čas. lékařů českých«, 1883); O episiotomii (t.); Případ puerperalního tetanu končícího smrtí (t.); O antisepsi v porodnictví (t.);Dva případy těhotenství mimoděložního (t., 1884); Totalní exstirpace dělohy per vaginam (t.); Příspěvky k ovariotomii (t., 1886); O pathologii a therapii rakoviny děložní (t.); Další příspěvky k ovariotomii (t., 1887); O cystách mesenterialních (t., 1889, též něm.); O puerperalní mastitidě (t., 1890); Příspěvky k pathogenesi hnisavých onemocnění puerperalních a zvláště také peritonitidy (t., 1891); O symfyseotomii (t., 1893); O upotřebení českého lysolu v porodnictví a gynaekologii (t., 1895); O operativním léčení retrodeviací děložních (t., 1896); O rupturách děložních (t. a Sborník sjezdu přír. lék. 1901); O upotřebení kaučukových balonů v porodnictví (t., 1902); O hlavě plodové se stanoviska porodnického (»Sborník lék.« sv. I.); O sdružených primárních zhoubných nádorech vaječníků a jiných útrob břišních (t., sv. IV.); Prof. H. A. Kelly und seine Erfindungen auf dem Gebiete der Harnkrankheiten (»Centralbl. f. Gynaek.«, 1896); Ueber den Dammschutz bei Entwicklung des nachfolgenden Kopfes (t., 1897); Beiträge zum Tetanus puerperalis(»Archiv f. Gynaek.«, 1896) a j. v. Je též odb. spolupracovníkem Ottova Slovníku Naučného.

 

RubeskaVaclav (1).jpg (25582 bytes)

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

Zpět na hlavní stránku