Pruské obléhání Prahy

Průlom za pruského obléhání Prahy

Průlom za Pruského obléhání Prahy

Květen-červen 1757. Po porážce rakouské armády v bitvě u Štěrbohol 6. května 1757 se Praha ocitla v nepřátelském obklíčení. Poražená armáda rozmnožila počet hladových krků a zejména pacientů ve městě, kde se nedostávalo ani potravin, ani léčiv. Některé kláštery i paláce byly přeplněny raněnými, tisíce jezdeckých koní zaplavily pražská náměstí. Pruská vojska vytvořila kolem pražských měst neprodyšný kruh a zahájila v posledních květnových dnech systematické ostřelování nevojenských objektů, aby zlomila vůli obyvatel k odporu. Podle pečlivě zaznamenaných hlášení vypálili Prusové během obléhání 58 376 dělových kulí, více než 23 063 granátů a téměř 548 zápalných střel. Během obléhání bylo zničeno nebo těžce poškozeno na 880 městských domů, to jest více než čtvrtina celkového počtu: z církevních staveb nejvíce utrpěly katedrála sv. Víta a klášter na Karlově. O aktivitě obránců svědčí, že během výpadů proti pruským bateriím padlo 180 vojenských a 28 civilních osob a zranění utrpělo 743 osob vojenských a 52 civilních. Krátce před spotřebováním zásob mouky a masa (převážně koňského) utrpěli Prusové porážku u Kalina a v jejím důsledku museli přerušit obléhání Prahy a vyklidit zemi. Obyvatelstvo bouřlivě oslavovalo šťastné rozuzlení událostí, avšak škody po ostřelování se odstraňovaly po několik desetiletí.

 

Zpět na historická data