Neodeslaný korespondenční lístek

  Rob. Schnirchová

  Vinohrady

  Mikovcová č. 5

 

 

 

 

  Pan Franta Anýž

  závody pro umělé práce z kovu.

  Praha VII u

  Průhonu 34.

 

   Milý drahý Fanouši!

   Prosím Tě jestli Jste něco

   od strýčka Bohuslava prodali

   prosím Vás, na sto tisíckrát,

   pošlete mně obnos sebe menší

   potřebuji platit řemeslníků;

   Spravovali jsme střechu a ji-

   né ještě věci. Bůh nebeský Vám

   vše odplatí;

   Srdečně Vás líbám

Vaše sestřenka   

Roberta Schnirchová   

lístek nedatovaný, patrně napsán v roce 1902, kdy již F. Anýž založil vlastní závod

 

Zpět na Roberta Marková Schnirchová

Hlavní stránka