Řetězový most přes Labe v Jaroměři
50.3547561N, 15.9191942E

most dal postavit hrabě Karel Chotek
most projektoval Ing. Bedřich Schnirch

 

Řetězový most v Jaroměři postaven 1831-1832 (obr. po roce 1852)
42 metrů

V Jaroměři v místě bývalého brodu (a také dřívějšího dřevěného mostu s krovem a se šindelovou střechou) byl vybudován státním nákladem železný řetězový most o rozpětí 41 m, jehož základní kámen byl položen 22. srpna 1831 a stavbou byl pověřen Ing. Friedrich Schnirch. Na tuto stavbu se dokonce přijel podívat sám císař Ferdinand V., a to 27. srpna 1836. Za prusko-rakouské války roku 1866 byl již řetězový most částečně rozebrán, odstraněny z něj mostnice a na svém místě tak zůstaly jen nosné řetězy a táhla od nich. Přestože vypadal elegantně, přestal nedlouho poté vyhovovat svou šířkou i nosností, protože když byly do města dopravovány těžší náklady nebo silniční parní válec, musely být nakladeny po délce mostu silné fošny, aby se tak tíha nákladu rozložila po mostnicích stejnoměrněji. Známý byl také tím, že se velmi houpal a vyžadoval častých oprav. Nakonec tedy musel být rovněž zbořen. Bývala na něm tabulka s nápisem: „Excll. Dom. comitis de Kolowrat Liebsteinsky fabrica Rosahüttensis aeraponti huic suppeditavit. Ferream struixit molem A. D. XDCCCXXXI. Ferdinandus Heyd, fabricae huius praefectus.“ (česky - „Jeho Excel. pana hraběte Kolovrata Libštejnského továrna Růženina huť dodala železo k tomuto mostu, železnou konstrukci provedl l. P. 1831 Ferd. Heyd, ředitel těchto hutí.“). V roce 1884 byl nahrazen novým takzvaným „Erárním“ mostem, který sloužil do roku 1932.

Portál řetězového mostu v roce 1836

Stavba nového „Erárního“ mostu 1884

 

Zpět na práce Bedřicha Schnircha

Zpět na Bedřich Schnrich

Zpět na hlavní stránku