Jiří Koutník * 27. 8. 1920 Hradec Králové † 9. 3. 1995

Rodiče: Jaroslav Koutník * 1847-1907 † ?

Emilie Špryňarová Koutníková * ? Bílá Třemešná † ?

Sourozenci:

Jiří Koutník * 27. 8. 1920 Hradec Králové † ?

Manželka: Františka Koutníková  * ? † ?
Děti: Ing. Ludmila Koutníková Havránková * ? † ?

Ing. Jaroslava Koutníková Štrosová * ? † ?

 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Koutníkovi, nar. dne 27. 8. 1920, zemř. dne 9. 3. 1995, za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Plačice, okres Hradec Králové, v období od roku 1948 do června 1951, zejména pak v roce 1950, projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. 
Jiří Koutník, jako největší hospodář v obci Plačice, okres Hradec Králové, hospodařící na výměře pozemků cca 40 – 50 ha, se stal v průběhu roku 1948 vůdčí osobností skupiny, která nesouhlasila s postupující socializací obce Plačice a vyhlížela zvrat společenských poměrů. Členy skupiny byli kromě Jiřího Koutníka také další velcí hospodáři Ivan Král a Josef Vacek, dále krejčí Stanislav Krpata a Stanislav Bulíček, majitel hostince v obci Vlčkovice. Schůze této skupiny probíhaly buďto v bytech jednotlivých členů nebo v hostinci Stanislava Bulíčka ve Vlčkovicích. Tato skupina se scházela od února 1948 do června 1951 na svých schůzích také z jiných důvodů. Jiří Koutník na těchto schůzích, které se konaly jedenkrát až třikrát týdně ve výše uvedených prostorách, kritizoval hospodářské a politické poměry v Československu a utvrzoval ostatní účastníky schůzí v negativním postoji proti kolektivizaci. Během těchto schůzek členové skupiny diskutovali mimo výše uvedené také o možnostech změny režimu v Československu a v očekávání zvratu politických poměrů si rovněž sdělovali zprávy získané z poslechu zahraničního rozhlasu („Hlasu Ameriky“ a „Londýna“). Jiří Koutník, vzhledem k rozsahu svého majetku, „víře“ v  demokratické pojetí právního institutu „vlastnictví nemovitého majetku“, reputací vůdčí osobnosti výše uvedené skupiny a zápornému vztahu ke komunistickému režimu, měl na malé a střední rolníky v obci Plačice velký vliv. Dle jeho postojů se řídila většina soukromě hospodařících rolníků v obci Plačice.

Jiří Koutník byl dne 24. 8. 1951 rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 2T 88/51 uznán vinným ze spáchání trestných činů sdružování proti republice dle § 79 a sabotáže dle § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 let, k peněžitému trestu ve výši 20 000,- Kčs, propadnutí veškerého jmění ve prospěch státu a ztrátě čestných práv občanských na dobu 5 let. Po zamítnutí odvolání usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl Jiřímu Koutníkovi v důsledku amnestie prezidenta republiky ze dne 4. 5. 1953 snížen trest na 5 let. Plně rehabilitován byl usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 4. 9. 1990, sp. zn. Rt 137/90.

Etická komise při posuzování případu zejména zohlednila skutečnost, že se Jiří Koutník zasazoval o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat a byl za tyto své postoje závažně postižen.

Jiří Koutník zemřel dne 9. 3. 1995. Žádost o udělení účastníka odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu dcera, Ing. Ludmila Havránková, roz. Koutníková.

4.5.2016

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/eticka-komise-ocenila-za-boj-proti-kolektivizaci-statkare-jiriho-koutnika-otce-ludmily-havrankove_201605101452_dbernardy

 

Jiří Koutník  Plačice 4

 

V květnu 1947 Jan Koutník z Přepych/ Plačic předsedá okresnímu spolku v Opočně.

 

Svobodné Dvory se nacházejí západně od Hradce Králové
Plačice se nacházejí jihozápadně od Hradce Králové

 

Hradec Králové 1863

Jiří Koutník byl odsouzen do dolů v Jáchymově

 
 

V Plačicích na Královéhradecku rodina Jiřího Koutníka vlastnila statek. Dědictví předků nechtěl v padesátých letech komunistům bez boje vydat, ve zdejší hospodě ho ale nakonec dostihla komunistická justice. „V té hospodě odsoudili mého otce k šesti letům nucených prací do jáchymovských dolů,“ vzpomínala už dříve dcera Jiřího Koutníka Ludmila Havránková. Etická komise České republiky rozhodla, že Jiří Koutník nebyl jen obětí, ale také aktivním účastníkem třetího odboje. „V případě pana Koutníka bylo zjevné, že organizoval ostatní zemědělce, vyjadřoval se otevřeně a jednoznačně. Byl to také dost velký sedlák, za což byl také postižen. Celá řada dalších zemědělců, kteří si taky žádali, tak byli ‚jenom‘ vystěhováni s celou rodinou a byl jim sebrán majetek, ale nebyli třeba uvězněni,“ vysvětluje historik Prokop Tomek.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/eticka-komise-ocenila-za-boj-proti-kolektivizaci-statkare-jiriho-koutnika-otce-ludmily-havrankove_201605101452_dbernardy 

Hlavní stránka