Eduard Grégr

 

 

Grégr Eduard (* 4. 3. 1827 Štýr v Rakousku, 1. 4. 1907 Lštění) - český politik a publicista

Mladočeské straně se svého času říkalo strana bratří Grégrů. Tím druhým, který se o toto označení zasloužil, byl Eduard Grégr, jeden ze zakladatelů strany a vedle Sladkovského a svého bratra Julia nejvýraznější osobnost jejího vedení.

E. Grégr byl lékař; od roku 1854 asistent J. E. Purkyně, od roku 1858 docent lékařské fakulty pražské university. V letech 1861-62 redigoval časopis Živa. V březnu 1861 byl zvolen poslancem zemského sněmu a v dalším období se věnoval převážně politice a jako majitel tiskárny, nakladatelství, knihkupectví a písmolijny také podnikatelské činnosti.

Byl obratným, nadaným žurnalistou, autorem četných politických brožur a také výborným řečníkem. Neměl sice vůdcovské schopnosti svého bratra, ale byl svobodomyslnější a nebál se „pověděti od plic, co si myslel“. Byl představitelem a mluvčím radikálního křídla mladočechů. Vystupoval ostře proti pasívní politice na zemském sněmu a později i na říšské radě a požadoval rozhodnější a samostatný postup vůči staročechům a jejich aristokratickým a klerikálním spojencům. Koncem 70. let dokonce usiloval (spolu s J. S. Skrejšovským, K. L. Klaudym a A. Mezníkem) o vytvoření nové, radikálnější liberální strany. Byl neúnavným, i když ne vždy spravedlivým kritikem F. L. Riegra a jeho politiky a svým „agitačním talentem“ přispěl nemalým dílem k vítěznému boji mladočechů proti staročechům na přelomu 80. a 90. let. Od poloviny 90. let však Grégrův vliv v mladočeské straně silně poklesl. Místo jeho souputníků, mezi něž patřil i František Tilšer, nastupovala nová generace mladočeských poslanců, jako byli Eduard Brzorád, Václav Březnovský, František Fiedler, Josef Fořt a další, ale také nové strany - sociální demokraté, agrárníci, lidovci a národní socialisté - které měly záhy skoncovat s dosavadní hegemonií mladočechů.
(jk)
Adámek K.: Památce dra. Eduarda Grégra, Praha 1907; Urban O.: Česká společnost 1848-1948, Praha 1982

 

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

 

Zpět na hlavní stránku