Železný most přes Ohři v Žatci

 

Zpět na hlavní stránku

Zpět na Ing. Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi


1826  řetězový most přes Ohři v Žatci

 

Železný most přes Ohři se nachází poblíž Husitského náměstí a spojuje oba žatecké břehy pod ostrohem historického centra. Na tomto místě se nacházel nejstarší žatecký most a v průběhu staletí měnil svou podobu. Již staré rytiny poukazují na existenci, tehdy dřevěného, mostu přes řeku Ohři. Z písemných pramenů se o něm dovídáme už v roce 1004.


Řetězový most evropským unikátem

Později ho nahradil tzv. řetězový most, který byl projektován Bedřichem Schnirchem, rodákem z nedalekého Pátku u Loun. Tento řetězový most byl postaven jako druhý svého druhu na evropské pevnině a patřil tak k nejvýznamnějším technickým památkám své doby v celé Evropě. Při stavbě byly použity řetězy složené z plochých železných prvků, které vynalezl Josef Božek.

Základní kámen řetězového mostu byl položen dne 27. července 1826. Slavnostní otevření proběhlo 4. října 1827. Z pamětní desky vyplývá, že o zdárnou výstavbu řetězového mostu se zasloužil nejvyšší purkrabí Českého království, a to sám hrabě František Kolovrat, dále královské město Žatec, stavební ředitel Pavel Strobach a železárny v Rychnově. Řetězový most měl délku 64 metrů ( z toho přes řeku ve volné šíři 59,72 metrů ). Na severním i jižním břehu se nacházely zděné věže, mezi kterými byla natažena trojice řetězů po pravé i levé straně a ty nesly 5,55 metru širokou mostovku. Na snímky této historicky cenné technické stavby se můžete podívat na stránkách Regionálního muzea K. A. Polánka.
 

Most chátrá, nahrazuje ho nový, který se dochoval dodnes

V roce 1891 byl po důkladné technické kontrole zjištěn nepříznivý stav řetězů. Kovy, které byly ve zdivu pod chodníkem, podlehly masivní korozi a řetězový most byl v provozu do roku 1895, poté byl zbourán a nahrazen mostem ocelovým. Nepřežil tedy ani sedmdesát let.
Ocelový obloukový příhradový most se začal stavět roku 1895. Otevřen veřejnosti byl dne 13. června 1896. Nově postavený železný most byl širších rozměrů než jeho předchůdce. Postupem času byl několikrát opravován. Roku 1932 byly provedeny nové nátěry konstrukce a povrch vozovky byl vyasfaltován. V roce 1938 proběhla výměna povrchu vozovky, kdy asfalt vystřídala žulová dlažba. Během 2. světové války byl povrch mostu opět poškozen, tehdejším viníkem byly tanky, a tak se most dočkal opět nového potažení asfaltem a zároveň nových nátěrů konstrukce.
Počátkem 70. let byl díky svému špatnému technickému stavu uzavřen dopravě a nadále sloužil pouze pro pěší. Později byla provedena oprava mostu, která město Žatec vyšla na 13 milionů korun. Zakázku opravy odvedly Silnice Žatec, s. r.o. a znovu uveden do provozu byl dne 2. června 2001. Ač se jedná o most z oceli, tak je v Žatci znám jako most železný.

Zpět na Ing. Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirhovi

Zpět na hlavní stránku

 

 

 

 

.