Řetězový most v Děčíně

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Řetězový most

Prvním mostem, který spojil v polovině minulého století Děčín a Podmokly na severu tehdejšího Českého království byl 'Řetězový most císařovny Alžběty'. Známý specialista na stavbu mostů Bedřich Schnirch se ujal projektování a jeho zásluhou tady vyrostla v létech 1853-55 hodnotná ukázka mostařského uměni. Krajinný půvab romantického údolí řeky Labe zvýšily kamenné portály s ladnou křivkou 'řetězovky'.
Ale na počátku našeho století řetězový most už nestačil požadavkům, které na něj kladl stále vzrůstající dopravní ruch. Jednání o stavbě nového mostu se navzdory tomu táhla plná tři desetiletí. Konečné rozhodnutí padlo v roce 1930 a znělo, že nový ocelový obloukový most bude postaven na pilířích dosavadního řetězového mostu. Po celou dobu jeho stavby nesmělo byt přerušeno spojení mezi oběma městy ani omezena plavba po Labi. Odborníci ze Škodových závodů v Plzni ocelový most nejenom vyrobili, nýbrž i navrhli jeho neobvyklou montáž.
S řetězovým mostem se děčínští občané před rozebráním slavnostně rozloučili a jeho věrnou miniaturu najdeme přes Ploučnici pod mohutnou budovou děčínského zámku.
Nový most začal sloužit veřejnosti dne 9. prosince 1933 a slouží ještě dnes i když Děčín má moderní most Budovatelů – postavený v létech 1979 až 1985 nákladem 335 miliónů korun. -jv-

 

Řetězová lávka v Děčíně 1831

 

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Zpět na články o Ing. Bedřichu Schnirchovi