Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

 

Schnirch Joseph (1802)

Schnirch (Kullick) Eleonora (1809) Kulich

Schnirch Maria (1836)

Schnirch Sophie (1837)

Schnirch Theresia (1839)

Schnirch Eleonora (1842)

Schnirch Bohuslav (1845)

Schnirch Božena (1849)

 

zpět evidence

 

zpět evidence