Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Hellich Anna (1780)

Hellich Anna (1800)

Hellich Emanuel (1801)

Hellich Joseph (1807)

Hellich Katharina (1812)

 

 

zpět evidence

zpět evidence