Přikryvadla (známá též jako přikrývky, pokrývky, krydla, famfrnochy, famfrnochy, fanfrnochy, fanfrňochy, fafrnochy, fafrňochy atd. jsou pláště, které si rytíři připevňovali na helmu a nechali je splývat jako ochranu z vrcholu přilby na záda. Zřejmě vznikla při křižáckých výpravách do Svaté země jako reakce na přehřívání rytířova těla v těžké kovové zbroji pod žhavým sluncem. Další funkcí, kterou přikryvadla plnila, byla částečná ochrana před sečnými útoky nepřátel nebo před blátem a prachem.Z původního něm. slova „wâfenrock“.

zpět