Hlahol pražský

1861 založen mužský pěvecký sbor 120 členů

1861 první vystoupení na Vyšehradě při pohřbu Václava Hanky

1862 Mánes namaloval návrh na spolkový prapor: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.“

sbormistr B. Smetana

zakladatel Jan Ludvík Lukes operní pěvec -

1879 založen dámský sbor (143 členek)

1905 vlastní budova na Masarykově nábřeží č. 248/16 zasahující do Vojtěšské ul. 5

vlastnil také dům v Liliové ulici