Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Schnirchova Františka (1877)

 

Bělehradská 306/53

zpět evidence

 

 

zpět evidence