Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

 

Schnirch Milán (1883)

Schnirch (Pinkavová) Růžena (1885)

Rohový dům Chopinova/Na Švihance