Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Matějka Wenzel (1799)

Matějka (Schnirch) Karolina (1806)

Matějka Friedrika (1825)

 

 

zpět evidence

zpět evidence