Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Josef Malina (1860) Zlatník

Malina (Schnirchova) Eleonora (1875)

 

náměstí Míru 341/15

Americká 341/43

Americká 415/36 Krameriova 11

Italská 384/3 - Anglická 384/25

 

zpět evidence

zpět evidence