Radarová iniciativa

Radarová iniciativa spočívala v dopisu presidentu republiky Václavu Havlovi, kterým jsem navrhnul, abychom řešili bezpečnostní rizka České republiky prohloubenou bilaterální spoluprací s USA, která by zahrnovala umístění radaru jako součásti komplexní protiraketové obrany na našem území. Přílohou dopisu byla studie, popisující, jaká jsou rizika a jak obranný protraketový systém funguje. Některé podrobnosti o fungování protiraketového systému jsem shromáždil na základě celosvětové studie otevřených zdrojů k tomuto tématu a na základě vlastních výpočtů.

Kdysi počátkem devadesátých let se nás někdo ptal, jaká je autorita našeho zahraničního výboru. Členové výboru vyjmenovávali v podstatě ústavní kompetence. Tazatel tedy otázku upřesnil: Můžete uvést příklad, že by zahraniční výbor ovlivnil českou zahraniční politiku? Měli jsme tehdy jen jeden takový případ, požádali jsme totiž, aby ministerstvo připravilo smlouvu o volném obchodu se Slovinskem. Smlouva byla později podepsána a vedla k rozšíření Vysegrádské spolupráce i na další středoevropské země. Naučili jsme se přemýšlet samostatně o zahraniční politice. 

Myšlenka zapojení do protiraketové obrany byla mou vlastní invencí. Připadalo mi, že koncepční dokumenty k naší zahraniční a bezpečnostní politice ignorují jedno z hlavních rizik. Hledal jsem, jak toto riziko vyřešit. V USA můj návrh asi tři roky přezkoumávali a nakonec se stal součástí americké politiky. Byla sjednána smlouva, která měla spolupráci umožnit. Pro Českou republiku by to znamenalo dostat se mezi prvními k informacím o celosvětové bezpečnosti. Myšlenku nakonec pokazila Topolánkova vláda. Podepsaná smlouva nebyla ratifikována na české straně a nakonec byla americkou stranou stažena.

Radarová iniciativa 13.6.2000
Dopis presidentu republiky Václavu Havlovi  13.6.2000
Češi opět na křižovatce dějin

 Hrozí nám zásah balistickou raketou?