Radarová iniciativa

Radarová iniciativa spočívala v dopisu presidentu republiky Václavu Havlovi, kterým jsem navrhnul, abychom řešili bezpečnostní rizika České republiky prohloubenou bilaterální spoluprací s USA, která by zahrnovala umístění radaru jako součásti komplexní protiraketové obrany na našem území. Přílohou dopisu byla studie, popisující, jaká jsou rizika a jak obranný protiraketový systém funguje. Některé podrobnosti o fungování protiraketového systému jsem shromáždil na základě celosvětové studie otevřených zdrojů k tomuto tématu a na základě vlastních výpočtů.

Kdysi počátkem devadesátých let se nás někdo ptal, jaká je autorita našeho zahraničního výboru. Členové výboru vyjmenovávali v podstatě ústavní kompetence. Tazatel tedy otázku upřesnil: Můžete uvést příklad, že by zahraniční výbor ovlivnil českou zahraniční politiku? Měli jsme tehdy jen jeden takový případ, požádali jsme totiž, aby ministerstvo připravilo smlouvu o volném obchodu se Slovinskem. Smlouva byla později podepsána a vedla k rozšíření Vysegrádské spolupráce i na další středoevropské země. Naučili jsme se přemýšlet samostatně o zahraniční politice.

Myšlenka zapojení do protiraketové obrany byla mou vlastní invencí, prokazatelně se před tím nikde tato myšlenka neobjevila. Připadalo mi, že koncepční dokumenty k naší zahraniční a bezpečnostní politice ignorují jedno z hlavních rizik. Hledal jsem, jak toto riziko vyřešit. V USA můj návrh asi tři roky přezkoumávali a nakonec se stal součástí americké politiky. Byla sjednána smlouva, která měla spolupráci umožnit. Pro Českou republiku by to znamenalo dostat se mezi prvními k informacím o celosvětové bezpečnosti.

Myšlenku nakonec pokazila Topolánkova vláda, předseda vlády Topolánek nikdy nevystoupil v médiích na soustředěnou obhajobu návrhu, nepožádal Parlament o souhlas s ratifikací, pověřil nepříliš kompetentní osoby, aby se o projekt starali, … Setkal jsem se dokonce s tím, jak představitel Topolánkovy vlády nadával shromáždění zástupců dotčených obcí. Podepsaná smlouva nebyla ratifikována na české straně a nakonec byla americkou stranou stažena.

Hrozí nám zásah balistickou raketou? Radarová iniciativa 13.6.2000
Dopis presidentu republiky Václavu Havlovi  13.6.2000
Češi opět na křižovatce dějin 11.8.2006
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice 8.7.2008

 

 

Radarová iniciativa