Městská spořitelna pražská

(dnes Česká spořitelna)

v Rytířské ulici 29 v Praze

arch. Antonín Wiehl, arch. Osvald Polívka

Bohuslav Schnirch

Monumentální novostavba vznikla na místě, kde již od 14. století stávaly soukenické kotce. Ty měly podobu baziliky s příčnou lodí, která sloužila jako průchod na druhou stranu prostranství. V roce 1737 upravilo město budovu tržnice na divadlo, ve kterém se hrálo do roku 1782. V roce 1890 bylo rozhodnuto využít prostor bývalých kotců jinak a byla vypsána soutěž na vybudování Městské spořitelny pražské. Soutěž vyhrál Antonín Wiehl ve spolupráci s O. Polívkou. Rozsáhlá stavba je doplněna bohatou sochařskou a štukovou výzdobou a řadou umělecko-řemeslných detailů. Dostavbu 3. patra realizoval v roce 1931 O. Polívka . Od roku 1953 sloužila budova Muzeu revolučního hnutí (Leninovu muzeu). V roce 1992 byla budova znovu upravena pro účely banky.

Městská spořitelna má na průčelí cípkové náplně (14 allegorií umění a uměleckého průmyslu a 14 alleg. průmyslu a živností) v 1. patře a všecku ornamentální výzdobu; vše v kameně, a bronzový kandelábr ve vestibulu. (Dušek)

KG01.jpg (88019 bytes)

Spořitelna královského hlavního města Prahy 1892-1894

KG B2.gif (92250 bytes)

KG B1.gif (80583 bytes)

KG B3.gif (91626 bytes)

KG B4.gif (86327 bytes)

 

KG03.gif (57652 bytes)

 

KG04.gif (63513 bytes)

 

KG00.jpg (29054 bytes)

 

KG05.gif (109888 bytes)

KG06.gif (106338 bytes)

 

KG14.jpg (63581 bytes)

KG11.jpg (37770 bytes)

KG12.jpg (35464 bytes)

KG13.jpg (44061 bytes)

KG15.jpg (39254 bytes)

KG16.jpg (56495 bytes)

KG17.jpg (74811 bytes)

KG18.jpg (82221 bytes)

KG19.jpg (49378 bytes)

KG20.jpg (65738 bytes)

KG21.jpg (74134 bytes)

KG22.jpg (76468 bytes)

KG23.jpg (58462 bytes)

KG31.jpg (64027 bytes)

KG32.jpg (73591 bytes)

KG33.jpg (65341 bytes)

KG34.jpg (72257 bytes)

KG35.jpg (66753 bytes)

KG36.jpg (62942 bytes)

KG37.jpg (72195 bytes)

28 alegorií

orba

medailony

cípové figurální výplně 1.p

svorníky v přízemí

Zpět na Některé práce Bohuslava Schnircha

Zpět na hlavní stránku